Det hele startet i 1979

ansvarlig for historikkskriving: Knut Aukland

Det var på et møte 1. febr. 1979 at repr. fra skigruppene Eik, Slagen og Flint drøftet spørsmålet om å etablere en felles skiklubb for Slagenområdet. Søknad fra interimsstyret med Einar Petterøe, Egil Roar Pedersen og Steinar Steen ble sendt Vestfold idettskrets 12. febr.

Navnet skulle være Oseberg Skilag med fargene blått og gult.

1979 – 80

Leder: Egil Roar Pedersen

Brev fra Norges Idrettsforbund til Oseberg Skilag 17. okt.-79 viser at Skilaget er medlem av Norges Idr. forbund. Søknad om opptak i Norges Skiforbund ble sendt 2. nov. og den 7. febr. ble svar bekreftet fra Norges Skiforbund. Dette svaret bekrefter at Oseberg Skilag fra 3.des.1979 er opptatt som medlem av Norges Skiforbund. Det første stiftelsesmøte ble holdt 4. januar 1980, og her ble Egil Roar Pedersen valgt til formann.

Dermed var Skilaget en realitet, og trening ble satt i gang fra Slagenhallen og fra Klokkeråsen skole.Trener var Einar Petterøe. Lagets målsetting den gang var:

 • Sette i gang skiskole for barn.
 • Ukentlige poengrenn.
 • Videreføre skoleskirenn som Flint hadde satt i gang.
 • Arrangere et familierenn fra Klokkeråsen skole.

Så var det hele i gang. Eik skigruppe som var med fra starten av, trakk seg etter hvert ut. Allerede den 13. januar deltok utøvere fra Oseberg Skilag i renn fra Mortenåsen skole på Eik, og den 23. januar ble det satt i gang poengrenn fra Slagenhallen. Denne første vinteren ble det arrangert 7 poenglangrenn og skolemesterskap for barne- og ungdomsskolene i Sem med ca. 200 deltakere. Den 9. mars ble det første Osebergløpet for familier arrangert fra Klokkeråsen skole. Trass i dårelig vær og føre stilte 500 trimglade personer til start. I KM stilte Skilaget med 4 stafettlag. Det var Geir Arneson som var med rundt på renn og han tok ansvar for skiaktiviteten. Det første årsmøtet ble avholdt onsdag 28. mai. Forruten formann Egil Roar Pedersen, bestod styret av viseformann Hans Olav Kirkevold, kasserer Geir Arneson, sekretær Steinar Sten, styremedlem Kai Hermansen og varamenn Jan Åge Lie og Oddvar Sørensen. Skilagets regnskap balanserte på 6728kr. med et overskudd på 2208kr. som da var egenkapitalen.

1980-81

Leder: Egil Roar Pedersen

Denne høsten ble den første skisamling arrangert. Geir Arneson hadde med en gruppe løpere på OTO hytta på Skrim. Der deltok det 10 gutter fra 12 år og oppover, en trener og en leder.

Fra klubbmesterskapet –81 finner vi følgende vinnere:
Elise Hermansen, Åste Arneson, Guri Stange, Geir Cato Røed, Jørgen Aukland, Arne Revaa, Anders Aukland, Trond Edvardsen, Arve Kirkevold, Jan Olav Hermansen, Torje Arneson, Jan Henning Lie, Sjur Arneson, Morten Lie, Kristian Bollæren, Steinar Elgvin, Glenn Martinsen og Knut Aukland.

Trenere denne sesongen var Knut Aukland, Oddvar Sørensen og Egil Jentoft Olsen. Treninga forgikk i Slagenhallen på Klokkeråsen skole og på Sandeåsen skole og det var fra 15 til 30 med hver gang. 21 løpere med 91 starter og 9 premier var fasiten etter denne sesongen.

1981-82

Leder: Egil Roar Pedersen

Sesongens skisamling ble lagt til Kvitåvatn ved Rjukan med 30 deltakere. Det ble filmet video under samlinga. På høsten ble det arrangert en samling sammen med Barkåker. Her var Gjermund Eggen og Johan Lysaker representert.

Knut og Egil gikk inn for fullt som trenere sammen med Oddvar Sørensen. Skitreninga ble holdt i Barkåkers lysløype i samarbeid med skigruppa på Barkåker. Klubben arrangerte eget hopprenn i Karlsvikabakken i samarbeid med Skallevold Velforening.

Det var Åste som tok de beste plasseringene i 11 års klassen med Osebergs første seier i et løp den 13. febr. mens Anders og Simen hevdet seg godt i 9 års klassen. Semsmesterskapet ble avviklet, og Osebergløperne tok de flere seire og ble nr. 2 i poengsammendraget etter Barkåker. Osebergløpet satte ny rekord med 730 deltakere, og turrenngruppa bestod av 16 aktive løpere. Regnskapet balanserte på 38000kr.

1982-83

Leder: Egil Roar Pedersen

Denne høsten ble det første rulleskirennet arrangert fra Klokkeråsen skole med brødrene Holte fra Hokksund på startstreken. I august ble det bestemt å kjøpe snøscooter. Det ble lånt penger i Sem Sparebank og styremedlemmene stod personlig som garantister. Det ble solgt andelsbrev for å skaffe nok penger til scooteren. Andelsbrevet lød på 100kr. eller 200kr. Hele 72 kjøpte andelsbrev slik at de var ”medeiere” i snøscooteren. Skisamlingen var på Rauland og den 11. des. vant Åste som første Osebergløper et renn utenfor kretsen- det var i Hokksund. Skilaget kjøpte inn rulleski til utlån og Osebergløpet fra Klokkeråsen skole ble en suksess. Skilaget fikk en gave på kr. 3500.- fra Sems Sparebank.

1983-84

Leder: Egil Roar Pedersen

Oseberg gikk til innkjøp av ny snøscooter. Det ble solgt andelsbrev og styret stod personlig ansvarlig for lån av midler. Nestformann Reidar Andersen sendte brev til styret om at han ikke ønsket å være nestformann om ikke styret var mer handlekraftig i forhold til innkjøp av scooter. Mandag 9. januar ble scooteren hentet til en pris av 43100kr.

Måleravlesning denne vinteren innbrakte kr. 12600.- til Skilaget.

Denne sesongen skulle bli gjennombruddsåret for Osebergløperne. Det ble satt i gang rulleskitrening og testrenn og arrangert miljøkveld på Sandeåsen. På lørdager var det trening i Åsane med start og mål på Tønsberg stadion. Det ble sendt ut en aktivitetsoversikt for all trening som viste fellestrening 3 ganger i uka. Snøsamling var lagt til Lifjell. Klubben benyttet busstransport, men dessverre – på Lifjell var det ikke snø nok til å trene på ski. Men deltakerne husker nok de lange løpeturene i terrenget. Osebergs løpere tok de fleste seirene i Semsmesterskapet på ski som ble arrangert på Hjerpekjønn Vel den 1.4 og var overlegent det beste skilaget i Sem. Klubbens første kretsmester på ski fikk vi den 19. februar. Det var Åste Arneson som sørget for denne seieren. Det var 21 løpere som deltok i renn, og 6 løpere deltok i Vasaloppet. Åste i 14 års klassen og Anders i 12 års klassen ble trukket fram på årsmøte fordi de hadde gjort Osebergs navn kjent ved gode skiprestasjoner. Sverre Vaal ga Oseberg en vandrepokal. Regnskapet balanserte på 78000kr.

1984 – 85

Leder: Egil Jentoft Olsen

Dette året skjedde det noe nytt i og med at den første medlemsavisa kom ut i desember. Avisa var på 16 sider. Det har siden kommet ut et nytt nummer i des. og et i april/mai måned . Knut har i alle år hatt ansvaret for avisa. Desember-nummeret ga informasjon til medlemmene for kommende sesong slik den har gjort i alle år etterpå.

Det ble inngått avtale med Slagen IF om bruk av lysløypa ved Volden, og Reidar skulle kjøre scooter. Osebergløpet på rulleski ble arrangert for 3. gang med ca. 50 startende. Rennet fikk omtale i Skisport med bilde. Barbro Tomter fra Rustad vant dameklassen, og Barbro har siden vært TD på mange større renn. Klubben hadde en samarbeidsavtale med Sparebanken Vestfold, og det var skisamling på Rjukan Fjellstue med 51 deltakere.

17. november ble det arrangert 5-årsfest på Flykafeen. Osebergs løpere hadde egen Oseberglue og treningsdress i rødt med blå striper med Oseberg på ryggen. Denne sesongen var det første forsøket med blomstersalg før jul, et salg som ga kjærkomne kroner i klubbkassa. Det første kretsrennet ble arrangert av Oseberg fra Volden skole lørdag 9. februar. Rennet var for løpere i klassene 9,10 og 11 år. Det var 180 deltakere, minus 16 grader og fin, fine løyper. Einar, Oddvar, Reidar og Sverre gjennomførte Finlandialoppet i minus 30 grader. Knut ble nr. 3 og 4 i Vindfjellrennet og Reløpet, og Jorunn vant sin klasse i Laubuløpet og var Osebergs første ”dameløper” med merket i Birken. Diesen perset i 9 mila med en halv time, og det deltok 500 i Osebergløpet arrangert fra Klokkeråsen skole den 17. februar.

Åste ble nr. 13 i Hovedlandsrennet, og Oseberg ble nr. 10 i Vestfold Arbeiderblads Cup med 14 deltakere som hadde gått 5 renn eller mer. Denne vinteren ble det arrangert 8 poenglangrenn med 115 løpere. På årsmøtet den 17. april kom det opp et forslag om at løpere som ble tatt ut av Vestfold Skikrets til representasjonsoppgaver skulle få refundert utgifter til et par ski.

Regnskapet balanserte på 85000kr.

1985 – 86

Leder: Egil Jentoft Olsen

Denne høsten ble den første aktivitetsoversiktet laget. Det ble arrangert rulleskirenn fra Klokkeråsen skole nok en gang, og det ble kjøpt inn egen henger til snøscooteren. Skisamlinga fant sted på Rjukan Fjellstue med 50 deltakere, og alle de aktive (50 stykker) fikk utdelt overtrekksdrakter. Vi arrangerte på nytt kretsrenn fra Volden skole , denne gangen i fristil. Osebergløpet ble arrangert under fine forhold med ca. 600deltakere. Det ble arrangert 9 poenglangrenn med 100 – 130 deltakere hver gang, og klubbmesterskapet ble avviklet på Volden den 10. mars. Osebergs lag med Lars Martin, Arve , Anders og Åste ble nr. 2 i Skoppumstafetten. Åste tok 11 førsteplasser i 15 års klassen og ble nr. 5 i Hovedlandsrennet. Denne vinteren ble Oseberg nr. 3 i VA-Cupen med 25 løpere som hadde gått 5 renn eller mer. Anders og Åste var klubberns to kretsmestere. Dugnadene denne sesongen var måleravlesning og blomstersalg. Det ble arrangert to medlemskvelder i løpet av sesongen. Trøndermedlem og turrennløper Einar Wangsvik skrev et langt innlegg i desemberutgaven av medlemsavisa. Han forteller om bestefaren sin som tok Kongepokalen i Gråkallen i 1905, og om sin egen karriere som kombinertløper. Einar tok både gull og sølv i jr. NM i –54 og –55. Som sen. løper ble det en 12. plass i kombinert i Kollen og en 3. plass på BULs annetlag i NM stafetten i Molde. Einar falt stygt i et hopp i Midtstubakken i –62 og har etter dette kuttet ut hopping. Einar har vært ivrig på trening både på Sandeåsen, i Åsane og deltatt i en rekke turrenn. Denne sesongen hadde Oseberg hele 27 aktive turrennløpere med 105 starter i turrenn. Avslutningfesten på Flinthuset sprengte alle rammer. 200-250 kjempet om plass. Oseberg var en stor klubb. Regnskapet balanserte på 101000kr.

1986 – 87

Leder: Egil Jentoft Olsen

Denne sommeren startet Oseberg opp med sommersamlinger for løpere fra og med ungdomsskolealder. Det var trening på Sandeåsen mandager og onsdager. Tirsdager var det rulleskitrening, og i helgene var det trening i Åsane. 6 onsdager var det dessuten lagt inn kurs i gammeldans. Brev fra Skilaget 27.8 gir støtte til Fylkesanlegget i Svarstad. I sept. mottok alle klubber et rundskriv fra NSF om bestemmelser for skøytetak. Skisamling denne forvinteren ble for første gang lagt til Liatoppen med 60 deltakere. Vi leser fra Torsteins referat at løperne var slitne etter 5 mils skøyting på fredagen. Nå hadde Skilaget skaffet egne skidrakter og T-skjorter. Det ble arrangert smørekurs og sonesamlinger på kretsnivå. I august ble det arrangert fjelltur. Osebergs løpere var svært så kjappe både over Besseggen og til Galdhøppigen i løpet av en helg. Våre løpere ( 30 stykker) hevdet seg meget godt i Moaløpet med en rekke klasseseire. Det ble arrangert Osebergsprint fra Volden skole med 200 deltakere og hele 10 poenglangrenn ble gjennomført denne vinteren. Vi leser at ”aldri før har det vært finere løyper gjennom sesongen.” Nytt av året var innføring av runder med ”klippekort” for de yngste. Vi tok ikke tider, men de yngste (8 år og yngre) fikk et klipp for hver runde de gikk – maks 10 på samme kveld. Poengrennavslutning ble holdt i Slagen Samf.hus. Nyttårsaften ble det arrangert familiefest hos fam. Kirkevold og 528 deltakere gjennomførte Osebergløpet. Oseberg vant Bibostafetten, og Åste var klubbens første deltaker i jr. NM med en 14. plass.

Oseberg vant VA-Cup for første gang og var dermed ”beste” klubb i Vestfold. 21 løpere gikk 5 renn eller mer. Osebergs jenter, Elise, Elisabeth og Ingunn, tok bronse i stafett KM. Det ble en ny 2. plass i Skoppumstafetten og våre løpere tok 25 førsteplasser denne sesongen.

1987 – 88

Leder: Egil Jentoft Olsen

I løpet av sommeren ble det holdt dugnad på Vallø, det ble arrangert grillkveld på Narverød gård og høstfest på Flykafeen. Til høstfesten diktet Jorunn en egen ”Osebergvise.” På Sandeåsen skole ble det montert et premieskap som Einar hadde fått laget. Det ble inngått et samarbeid med Barkåker om bruk av lysløypa, og nye overtrekksbukser og jakker ble kjøpt inn. Det ble trykt opp et eget løypekart. Lagets medlemmer var med på å legge dette inn i Semikolon til alle kommunens innbyggere. Pulsklokker ble kjøpt inn, og det ble arrangert 4 sommersamlinger. Alle løpere fra og med 14 år fikk egne treningsprogram hver måned. Her ser vi at mange av løperne fra og med 15 år hadde 60-70 timers trening i november. 5 av løperne var med på testing på Norsk Idrettsmedisinsk institutt, og Tønsbergs Blad hadde stor omtale av skilagets trening på høsten. Denne vinteren arrangerte Oseberg renn i Botne. 4 løpere fra Oseberg (Elisabeth, Anders, Espen og Åste) deltok på kretslaget. 90 Osebergløpere var med på skisamlinga på Liatoppen, og i tillegg var det samling på Beitostølen for løpere i klassene 14 – 19 år. Klubbmesterskapet ble arrangert i Ramnes. Espen gikk sin første sesong for Oseberg og var en god forsterkning i gruppa. Egil og Knut tok C-kurs i langrenn på Dombås, og et eget lotteri ga klingende mynt i kassa i tillegg til blomstersalg og måleravlesning. Osebergløpet måtte avlyses på grunn av lite snø. Selv om det var en vinter med lite snø, kan vi lese i medlemsavisa at 87-88 sesongen var den beste i Skilagets historie med 65 førsteplasser utenom stafetter. Vi hadde 8 løpere i Hovedlandsrenn og 2. plass i VA-Cup med 37 deltakere. Åste ble nr. 11 og 13 i jr. NM. Regnskapet balanserte på 159000.-med et underskudd på 34000. Beholdningen på over 600000.- gjør at Skilaget kan satse videre.

1988 – 89

Leder : Bjørn Jørgensen

Denne sommeren ble det arrangert 4 sommersamlinger med treningsteori, løpstest og rulleskitrening. Løpstestene kom i gang i Kirkeskogen, og Oseberg arrangert kostholdskveld på Sandeåsen med Bjørn Kjeldsen, over 140 deltok. I Åsane var det bok på siste toppen for registrering, og det var stor dugnadsaktivitet. Dugnadene bestod i opprydding på Vallø, måleravlesning, potetplukking, garterijobbing, lotterisalg og blomstersalg. På Liatoppen var det hele 90 deltakere og det ble laget egne regler for økonomiske tilskuddsordninger. Disse reglene fungerer fortsatt og justeres hvert år. Alle Osebergrenn ble avlyst på grunn av mangel på snø. Løperne tok 31 førsteplasser, 21 andreplasser og 14 tredjeplasser. I guttestafetten i KM ble det gull til Gjermund, Harald og Lars Martin. I stafetten for 10-11 år vant Fredrik, Renate og Erling. Espen ble nr. 4 i jr. NM 15km fristil på Dombås for 16åringer. Espen gikk på skigymnas i Bærum. De andre Osebergløperne trente barmark i Essoskogen med blåveisen i full blomst i februar. Turløpernes bidrag i medlemsavisa var: ”Snøen vi ventet, den kom og forsvant. Snøen vi ventet, ble regn , ikke sant? Derfor så kjæreste Osebergfans, løyper i snø, nå blir det løyper til vanns. Håpet om priser i sølv og i gull, rant bort og ble det reneste tull. Vi gir ikke opp, det blir vinter igjen. Vel møtt i september, vel møtt kjære venn!” Denne sesongen kom medlemsavisa for første gang i farger og hadde et sidetall på 48.

1989 – 90

Leder: Bjørn Jørgensen

Det var fortsatt stor dugnadsinnsats. I tillegg til blomstersalg og måleravlesning var det salg av egne Osebergsokker, kvikk-lotteri, salg av julenek og salg av tresnitt laget av Nanti Bryn Hansen. Osebergs tresnitt var en suksess og salget har pågått i ettertid. I Moaløpet ble det suverene seire til Anders Skarbøvik og Anders A. Osebergs Jon Olav Knotten var formann i langrennskomiteen i Norges Skisforbund og reklamerte både med sokker og Osebergjakke ute i den store skiverden. Egil og Knut gjennomførte D-kurset i langrenn, og det var deltakerrekord på Liatoppen med 98 deltakere. Det var nok en gang en snøløs vinter, og Sverre Vaals pokal gikk til oppmennene for deres innsats. Oseberg tok sin første medalje i jr. NM. Anders tok bronse i 10km klassisk i Alta, og Anders og Espen var med på Vestfolds bronselag i stafetten. Anders ble dessuten nr. 4 i Coca Cola Cup. 8 løpere deltok i jr. NM i Alta. I de to KM-øvelsene ble det 8 gull, 6 sølv og 6 bronse på Osebergs løpere. Budsjettet balanserte på 125000.-

Lørdag den 2. april ble det arrangert 10 års fest.

1990 – 91

Leder: Terje Kræmer

Denne høsten ble det arrangert poengløp ved Slagenhallen. Løpstestene fortsatte og i Åsane ble det registrert over 50 ulike løpere. Enkelte løpere begynte å reise til sommerskiskole, og Oseberg deltok med flere lag i Liungstafetten i Lier. Det var vinter i indre deler av fylket, og Oseberg arrangerte Osebergsprinten og JVC distansen i Svarstad. Klubbmesterskapet ble avviklet sammen med Botne i Botnes løyper. 8 løpere gikk Birken med 3 merker. Anders ble nr. 6 og 7 i jr.NM og Renate ble nr. 2 i Oslo Skifestival. På tabbetoppen denne vinteren finner vi Lars Martin som under jr.NM i Meråker klarte å helle ut en boks med pulver i snøen. Anders skulle gå skøyting i KM stafetten, men glemte skia, og Inger G. brant opp buksa si på varmelampa ved pålegging av klister under KM i Botne. Halvard møtte til renn i Ramnes selv om rennet var i Svarstad. Gunnar glemte å feste ski på taket, og de falt av på E18.

1991 – 92

Leder: Gunnar Lefsaker

Nye dugnader ble gjennomført med strandrydding for Esso, hogging av brøytepinner, rydding ved Akersvannet, blomstersalg, tresnitt salg, Oseberglotteri og Skiforbundets lotteri.

Alle klubbens skiarrangementer ( Osebergsprinten, JVC rennet, Osebergrennet og klubbmesterskapet) måtte avlyses på grunn av snømangel. Til og med på Liatoppen var det snømangel. Alle ble sendt med buss til Beitostølen for å få en treningsøkt på ski. Det var ingen nye deltakere i 9 års klassen. Jr. laget vant Fossekallstafetten på Ringkollen. Anders tok to sølv i jr. NM på Raufoss. Morten ble nr. 8 og Vestfold ble nr. 3 i stafetten med Anders, Espen og Jørgen på laget. Anders ble nr. 2 totalt i Fischer Cup, og både Espen og Morten kom til finalen. Oseberg stilte lag for første gang i sen. stafetten i NM i Molde. Etter 2 etapper lå laget på 5.plass! Løperne bodde på Alexandra hotell, og vi mottok hyggelig telex fra leder med gratulasjoner etter stafetten. Kongen bodde også på Alexandra hotell. Vi husker vel best brannalarmen som gikk midt på natta… Største idrettsprestasjon denne sesongen var Anders sin 4. plass i VM jr. klassisk stil i Vuokatti.

1992 – 93

Leder: Gunnar Lefsaker

Oseberg arrangerte familieløp på sykkel og Gårdsmarked på Gullerød gård hos fam. Lefsaker. Videre arrangerte vi rulleskirenn med start og mål på Klokkeråsen skole. Vi solgte et eget handelskort og stod på for å sikre økonomien. Det var på ny en snøfattig vinter i kystområdene, men i indre Vestfold var det snø. Renate tok en flott 7. plass i Hovedlandsrennet, og våre løpere (Anders, Espen og Jørgen Hellerud) gikk seg inn til en sterk 12.plass i sen. NM stafett på Dombås i hard konkurranse med 90 lag. Anders ble totalt nr. 5 i Norges Cup og fikk med seg en individuell 1. og 2. plass i Cup renn.

1993 – 94

Leder: Gunnas Lefsaker

Gårdsmarkedet på Gullerød gård var på ny en suksess med en inntekt til Skilaget på 85000kr. Det var OL-vinter med kjempegode skiforhold i hele Vestfold til langt ut på våren. Treningene kunne holdes i nærmiljøet, og det ble drevet skøytetrening på Osebergjordene til april måned. Det ble arrangert rulleskirenn fra Klokkeråsen skole og 9 poenglangrenn. For første gang fikk vi i gang skileik på Barkåker. På Tønsbergmessa hadde vi egen kiosk. Denne vinteren fikk vi nye medlemmer fra Ramnes og hele 9 løpere startet i skirenn for første gang denne vinteren. Tore S. Rasmussen tok sitt 25. merke i Birken og Anders vant Scandinavisk Cup. Dessuten ble han nr. 6 på 3 mila og 5 på 5 mila under sen. NM på ski på Koppang. Laget vårt, med Anders, Espen og Jørgen, ble nr. 8 i stafetten. Det fikk Gunnar til å danse i underbuksa et helt annet sted etter ivrig lytting på radio. Det ble arrangert Osebergløp og Osebergstafett fra Klokkeråsen skole.

Under jr. NM på Notodden fikk våre løpere ingen stor sportslig suksess, men under det ”kulturelle innslaget” vant Osebergløperne takket være sang og spill med Harald og Nils Marius m/flere.

En fantastisk OL-vinter var over.

1994 – 95

Leder: Gunnar Lefsaker

Det var en ny vinter med mangel på snø i nærmiljøet. Det ble kjøpt inn nye overtrekksklær, skidresser og T-skjorter. Papirdugnad, bingo og gårdsmarked ga oss gode inntekter i tillegg til blomstersalg og salg av tresnitt. Tilskudd og sponsoravtaler var inngått med Tønsberg kommune, Sparebanken NOR, Meny, Gilde og Ilebrekke Sag. Det ble satt opp en idrettslig målsetting for løpere fra og med 14 år. Oseberg arrangerte rulleskirenn som inngikk i Norges Cup for rulleskirenn. Det var en ny løper i 9 års klassen denne vinteren. I Hovedlandsrennet tok Fredrik Eilert Olsen en 6. plass – beste Osebergresultat så langt. I jr. NM tok Fredrik en knallbra 3.plass på 15 km fri - bronsemedalje , og Renate fulgte godt opp med to 5. plasser og Erling tok en 11. plass. Anders tok enkeltseire i Norges Cup og Scandinavisk Cup og ble nr. 7 på 3mila og 8 på 5-mila i NM. I Kollens WC- 5 mil ble det en 21. plass. Espen fulgte også fint opp med en 10.plass på 3 mila og 12. plass i jaktstarten under NM. Stafettlaget ble nr. 11. For første gang stilte Oseberg damelag i sen. stafetten med Rigmor, Renate og Kristin. Det ble en 22. plass – vi gratulerer!

1995 – 96

Leder: Gunnar Lefsaker

Det var på ny tid for å feire. Denne gang 15 års jubileum som ble feiret den 14. okt. med Jon Olav som toastmaster. Grethe, Jorunn og Tone framførte sin selvkomponerte rap, og Egil, Geir og Knut ga oss et historisk tilbakeblikk. Espen og Anders ledet hver sin gruppe i en Jeopardy-konkurranse og alle koste seg. Nye dugnader denne sesongen var veddugnad og rydding av Farrisledning. Som vanlig ble det arrangert byttedag , smørekurs og medlemsmøter. Kun ett poenglangrenn ble gjennomført. 31 aktive løpere gikk ett eller flere renn og Fredrik Eilert Olsen, Renate G- og Fredrik A. ble tatt ut til å være med på et talentutviklingsprosjekt i Vestfold. En av sommersamlingene var lagt til Bjerkøy hos fam. Eilert Olsen, og det var vannaktiviteter med nok av utfordringer til alle. Fredrik Eilert Olsen sørget nok en gang for et godt resultat i Hovedlandsrennet med en 9. plass. Anders tok sin første NM medalje på Stryn . Det ble sølv på 5 mila. Han vant Scandinavisk Cup og gikk seg inn til en 10. plass i Kollens 5 mil. Espen ble nr. 3 i Skandinavisk Cup og ble nr. 7 i jaktstarten under NM på Stryn. I jr. NM sørget Renate, Fredrik og Lars Christian for en 4. , 5. og en 6. plass med deltakelse i Fischer Cup-finalen for alle tre. Lars Christian var 6 fattige sekunder fra medalje, men denne plasseringen sikret ham innpass i idrettstroppen i Bardufoss. Turrennløperne våre gjorde det også godt med 10 merker i Birken. Stafettlaget med Espen, Anders og Jørgen tok en 6.plass i stafett NM – vårt beste resultat til nå. Jørgen var tatt ut på Norges lag ( Hasse Benberg, Håvard Solbakken., Ola Rygg og Jørgen)i et 24 timers langt løp i Italia, og det norske laget ble totalt nr. 2 av de 100 startende lagene og satte norsk rekord i ant. km. trass i våt nysnø de siste timen. Rekorden lød på 619.337 km med en snittfart på over 2,5 mil pr. time.

1996 – 97

Leder: Inger Queseth

Nye dugnader ble utført: Loppemarked, rydding av taksten, papirdugnad, rydding av vannledning, vedsalg, blomstersalg, bingo og salg av topp-kort.

Det var nok en gang en dårlig snøvinter. Nye overtrekksjakker ble kjøpt inn. Oseberg arrangerte Ungdomsmesterskap og Norgescup sammen med Svarstad – det største arrangementet i klubben til nå. Fredrik tok en 6. plass i jr. NM og var eneste Vestfoldløper i Adidas Cup-finalen. Espen ble nr. 3 i Tele Mobil Cup. Anders vant Scandinavisk Cup og ble nr. 6 og 8 i NM. Denne gangen ble det en 10. plass på stafettlaget. Inntektene denne sesongen var budsjettert til kr. 266000. Medlemsavisa har nå et sidetall på 68 sider. Anders og Espen var denne sesongen på HV-laget (rekruttlaget).

1997 – 98

Leder: Tore Gran

Loppemarkedet ble holdt i Slagenhallen, det ble ryddet vannledning, solgt blomster, toppkort, og mange satt bingovakt på Fram. Jr. og sen. løperen hadde samlinger på Beito og på Sjusjøen, og 12 – 15-åringene var på samling på Geilo. Noen av medlemmene var rundt på skolene for å fortelle om Skilaget for å rekruttere. Oseberg hadde kun 6 løpere i klassene 9 – 11 år og totalt 28 aktive løpere. Trekløveret Martin Gran, Andre'Hole og Sverre Eilert Olsen viste sterke takter i 9 – 11 års klassen. Fredrik var eneste Vestfolding i Cup finalen, og Oseberg stilte med to lag i NM stafetten for sen. Lagene ble nr. 9 og 22 i Alta. Våre løpere hevdet seg meget godt i Cup-renn og Ungdomsmesterskap i Nordreisa. Espen tok 2. plassen i Tele Mobil Cup og Scandinavisk Cup og to 7. plasser i NM. Anders ble nr. 11 i WC på Beitostølen og nr. 4 i Kollens 5 mil. For første gang tok vi en historisk dobbeltseier i Norgescuprenn. Det var på Heistadmoen med Anders og Espen. Leif Husabøs sølvpokal ble delt ut på årsmøtet. Den tilfalt Fredrik for hans sterke prestasjoner i juniorklassen og han var den første som mottok pokalen.

1998 – 99

Leder: Tore Gran

For første gang lanseres ”Team Oseberg”. Det er et eget team for sen.løpene i Oseberg som holder et høyt sportslig nivå med Knut som leder. Dermed starter et nytt arbeid med å skaffe sponsorer for å øke inntektene. Takket være sterke

sportslige resultater, økes sponsorinntektene i samarbeid med Stokke Sport, JVC, Tønsbergs Blad, Sparebanken NOR , Meny og Maxbo. I tillegg mottok Oseberg bidrag fra Tønsberg kommune. Det ble ryddet i Essoskogen, holdt loppemarked, kløyvd ved, solgt topp- kort, julenek og skilodd. Løperne gikk med ”Idrett uten røyk ” på ryggen og mottok midler fra Kretsen.

Denne vinteren dro to av klubbens utøvere , Jørgen og Morten, til Amerika. De så muligheten i å få kombinere ski og studier. Nytt denne vinteren var at Oseberg kom på nett. Skilaget investerte i eget domene og fikk gratis serverplass av Vestfoldnett.Are Gran gikk fort i Kollen enda en gang og kapret 2. plassen i Ungdommens Holmenkollrenn. Martin, Andre'og Sverre markerte seg godt i sine klasser. Klubben hadde kun disse tre løperne under 12 år og nådde bunnen i antall aktive løpere: 20 stykker. På samme tid hadde klubben aldri opplevd bedre prestasjoner. Seniorløpernes resultater ble bedre enn noen i sine villeste fantasier torde håpe på. Espen vant et WC-renn og fulgte opp med en 2. og 3. plass. Han ble tatt ut til VM i Ramsau og tok en 8. plass på 10km klassisk. Videre var han med på stafettlaget som sikret Norge sølv. I NM sørget han for to individuelle medaljer i bronse og sammen med Anders var han med på Norges seirende stafettlag i WC-stafetten i Kollen. I NM stafetten lå det an til sølv, men vi takker for bronsen. Anders, Fredrik og Espen ga oss spenning foran TV skjermen. Fredrik tok en flott 25. plass på 5 mila i sitt første sen. NM. En historisk sesong med to Osebergløpere på Norges seirende stafettlag i et WC-renn. Espen fikk med seg både Leiv Husabøs sølvpokal og Kristinastatuetten. Tore S. Rasmussen tok sitt 30. merke i Birken.

1999 – 2000

Leder: Tore Gran

Diverse dugnader som veddugnad ,bingo, loppemarked og salg av julenek var tilfredstillende inntektskilder. Takket være seniorløpernes fantastiske resultater hadde ”Team Oseberg” fått til gode sponsoravtaler, og budsjettet økte til 371000kr. Osebergavisa var nå kommet opp i et sidetall på 80. I tillegg til de som ble med året før var Tønsbergs Blad, Vestfold Butikkdata og Wenås arbeidsklær med som samarbeidspartnere. Det ble laget en egen CD med Osebergsang og nettsidene fungerte godt som informasjonskanal. Toril Pedersen, kr.øvingsstudent på Eik, var sammen med Alexander, Fredrik Eilert Olsen og ivrige foreldre ansvarlige for treninga. Det var stor 20 års fest lørdag 30. okt. , og det skjedde et vendepunkt med hensyn til rekruttering. Oseberg hadde flest rekrutter i 8 og 9 års klassen ( 16 stykker) i Vestfold, til tross for en meget snøfattig vinter. For første gang var det egen 8 års klasse i kretsrenn etter sterkt påtrykk fra Oseberg.

Sverre Eilert Olsen vant Vestfold Cup for 11 åringer og det ble arrangert ett poenglangrenn i løpet av vinteren. Espen ledet World Cup fram til nyttår etter andre plasser i Sappada og Davos. Anders gikk samtlige World Cup renn i klassisk stil og tok bronse og en fjerde plass i NM på Vang. Jørgen gikk seg inn til en sterk 7. plass i Vasaloppet og stafettlaget med Anders, Espen og Fredrik ble nr. 8 i NM. Rekrutteringen var god, det gledet alle. Fra 20 aktive året før, var det nå 32 aktive løpere i klubben.

2000 – 2001

Leder Robert Nilsen

Denne sesongen var en drømmesesong med stabile forhold, sterke resultater og fantastisk rekruttering. For første gang på 7 år (OL vinteren) kunne vi ha samtlige treninger i Storås-løypene takket være kunstsnø og gode vinterforhold. Gjennom hele høsten var det økende frammøte på treninga, og hele 40 utøvere gikk ett eller flere renn. Av disse var det 28 løpere under 16 år som gikk 5 renn eller mer. Vi hadde størst økning i rekruttering blant løpere under 12 år i Vestfold denne vinteren.Nytt av året var høstturen . Denne gangen i Undrumsåsane. Nye sponsorer i tillegg til de fjorårets var Prior og Esso. Dugnader med steinplukking på Aker gård, rydding av Essostranda, bingo, utdeling av flygeblader for Prior og dugnad på Plantasjen ga gode inntekter. I tillegg fikk vi også en spilleautomat på Shell ved travbanen som ga klubben penger i kassa.

Seniorene vartet opp med to løpere til VM i Lahti med to plasseringer blant de 10 beste av Anders. Anders sørget for bronse i jaktstarten i NM, sølv på 5 mila og bronse i stafetten sammen med Espen og Jørgen. 2. plassen i Kollen var hans beste plassering så langt. Jørgen ble nr. 2 i Birken, nr. 2 i Ludwig Kønig Lauf og nr. 4 i Finlandialoppet. Blant de yngre ble Christian Hole nr. 2 i Vestfold Cup for 10 åringer, og Sverre Eilert Olsen vant 12 års klassen med Andre'på 2.plass. Klubben arrangerte KM i fristil og stafett. Klubbkveldene gjennom hele sesongen var populære, og med sen. løperne på plass var det hele 130 samlet til sesongavslutning i gym. salen på Sandeåsen. Oseberg er nå en klubb med seniorløpere på et høyt internasjonalt nivå, har mange løpere under 12 år og en stor gruppe ivrige foreldre.

2001-2002

Leder: Morten Nilsen

En fantastisk sesong både for seniorene og for løpere i aldersbestemte klasser. Vi har slått alle rekorder når det gjelder antall løpere. 58 løpere har gått ett eller flere renn for klubben. Den forrige rekorden var fra 1988 med 43 løpere. I tillegg har hele 38 løpere under 16 år gått 5 renn eller mer, mot 28 i fjor. Vi har 4 løpere i klassene 12 – 19 år. Alle de andre er i klassene 8 til 11 år.

Det hele startet med ca. 70 løpere på startstreken i høstens 5 terrengløp. Dette var den første høsten med organiserte terrengløp på Sandeåsen. Oseberg hadde ansvar for en helgsamling for kretsens 10-11 åringer. For første gang ble Osebergavisa trykket med farger på forside og bakside, og Kristian Bollæren var med på å gjøre avisa profesjonell. Avisa ble nå trykket på Cicero Grafisk as. Høstturen denne gangen gikk til Bletoppen.35 Osebergløpere var på skisamling i forbindelse med åpningsrennet på Beito, og på vår tradisjonelle skisamling på Liatoppen var det hele 104 deltakere.

Resultatmessig ble det en jubelsesong. Anders var med på å ta gull under OL- stafetten ved siden av en 4. , en 7. og en 8. plass. Han vant 3 WC renn, tok en 2. plass og en 3. plass og fikk en WC seier i stafett. I tillegg ble det sølv under 5 mila i NM. Anders fikk både Egebergs ærespris og Kristinastatuetten etter resultatene han oppnådde. Espen oppnådde mange gode resultater med en 5., 6, 8. og 10 plass i WC renn. Han tok dessuten bronse på 30 km. klassisk under NM på Høydalsmo. Jørgen fikk sitt definitive gjennombrudd både nasjonalt og internasjonalt som langdistanseløper med seier i Skinnarloppet, 2. plass både i Tartu maraton og fremfor alt 2.plassen i Vasaloppet. Med 11. plass i NM 30km klassisk og bronse på 5 mila friteknikk under siste del av NM tok han virkelig steget opp i eliten. Fredrik bidro sterkt til Osebergs 4. plass i NM stafetten og gikk gode løp i Australia på høsten med 3. plass i Kangaroo Hoppet .

Oseberg stilte med to sen. lag i stafetten, og med Morten, Lars Chr. og Nils Marius på laget, ble det en 46. plass.Oseberg fikk et nytt medlem i sen. klassen for damer. Det var Marianne Olsen som konkurrerte i klassen for blinde. Hun tok 2 sølvmedaljer under NM.

Blant de yngre var det Andre'Hole som markert seg i 13 års klassen. Han vant alle tre KM distansene og Vestfold Cupen sammenlagt i sin klasse. Alle de yngre kjempet i toppen i sine respektive klasser.

Økonomien var meget bra takket være et år med mange dugnader. Her kan nevnes dugnader på Aker gård, Bingo, Bø gartner m.m. Dessuten hadde klubben en spilleautomat som ga gode kroner i kassa. I tillegg hadde vi sponsorer som bidro med betydelig beløp. Vi hadde en sesong med et godt overskudd. Klubbkveldene hadde enorm oppslutning. På OL- kvelden og på avslutningsfesten var det over 130 som møtte opp. På avslutningsfesten var både ordfører og varaordfører tilstede. De overrakte gaver både til Anders, Jørgen og til klubben.

Treningsforholdene denne vinteren var vanskelige. Etter vinterferien måtte vi reise til Svarstad for å trene. Oseberg arrangerte sprintrenn og klubbmesterskap i Svarstad.Klubbens hjemmesider på nettet ga alle medlemmene god informasjon.

2002-2003

Leder: Morten Nilsen

Nok en jubelsesong er historie. Fjorårets rekord ble slått. Det var 80 aktive løpere i Oseberg denne sesongen. I tillegg kom turrennløperne. Våre løpere stilte til start i ca. 675 renn.Det ble på ny arrangert terrengløp på høsten og denne gangen var det hele 103 løpere som deltok i ett eller flere terrengløp. Det ble satt flere rekorder under testløpet i Kirkeskogen og det var med 46 Osebergløpere i Moa-løpet.Høstturen gikk til Skrimfjella.

Trenere i denne sesongen var Jostein, Petter og Torstein. Flere foreldre tok aktivt del i treneroppgavene.
Denne vinteren ble det arrangert samling for turrennløpere ( ca. 20 ) på Sjusjøen, og ca. 50 utøvere var med på skisamling på Beitostølen i forbindelse med sesongåpningen for eliten.På Liatoppen var det også denne gangen over 100 deltakere.Alle skitreningene med unntak av en, ble holdt i Storås. Oseberg arrangerte nyttårsrenn i Svarstad med over 250 påmeldte.

Seniorløpere kunne vise til følgende prestasjoner:
Anders tok gull i VM stafett og sølv på 30km klassisk fellestart. I tillegg tok han tre andre plasser i WC. Han fikk dessuten med seg pallplasseringer i WC- stafetter.

Jørgen vant World Loppet med seire i Marcialonga, Tartu Maraton og Kønig Ludvig lauf. Dessuten gjentok han bedriften fra året før med å besette andre plassen i Vasaloppet. Denne gangen slått med kun en snau meter.Espen gikk en rekke WC-renn og fikk en pallplassering i stafetten i Falun.Fredrik gikk meget godt i Birken, i NM 3 mil fristil og på 5 mila klassisk i Meråker.

I de yngre klassene fikk vi flere kretsmestere og vinnere av Gjensidige Nor Cup. Vinnere her var Charlotte og Christian i 12 års klassen og Andre'i 14 års klassen. Vår blinde utøver, Marianne Olsen, vant Norges Cup i sin klasse og tok sølvmedaljer i NM.

Det ble arrangert flere klubbkvelder og sesongavslutning med ca. 150 til stede i gymsalen på Sandeåsen.Nettsidene hadde i løpet av hele sesongen ca. 50000 treff. All informasjon kunne nå gå veien om nettet.

På vårparten ble det handlet og delt ut 30 par rulleski til aktive løpere til en billig pris. I mai ble det arrangert bingo, og det ble planlagt en større dugnad med riving av drivhus i løpet av sommeren. Den solide økonomien kom vesentlig av sponsorpenger, dugnader, spilleautomat og god økonomistyring.

2003 – 2004

Leder: Morten Nilsen

Jubileumssesongen ble en sesong med virkelig sus. Kjempegode og stabile snøforhold både for trening og renn og rekordmange løpere på startstreken. Denne vinteren var det 91 løpere i aktive klasser. I tillegg kommer turrennløperne. Oseberg har virkelig dominert listene både i topp og bredde.

Det hele startet med rulleskitrening for de yngste etter at Skilaget sponset rulleskikjøp for utøvere fra og med 13 år. Fellestreningene i Åsane har hatt meget god oppslutning med Knuts 59 turer som det meste. Antall løpere i høstens 5 terrengløp har økt fra tidligere, og på tirsdagstreningene ble gymsalen på Sandeåsen nesten sprengt utover høsten . All skitrening ble holdt i Storås, og denne vinteren måtte vi dele på treningstid for de under og over 12 år på tirsdager og 12 og eldre på torsdager. Alle de planlagte treningene ble gjennomført med gode forhold takket være denne løypa som har blitt Osebergs ”hjemmearena”. Her ble klubbmesterskapet gjennomført med over 80 startende. Jostein, Are og Axel har vært dyktige trenere. I tillegg tok mange av foreldrene treneransvar og flere deltok på trenerkurs høst og vinter. Inntektene denne sesongen har som tidligere basert seg på sponsorer, dugnader og inntekter fra en spilleautomat. Dugnadene var riving av 3 veksthus i Stokke i tillegg til bingovakter.

Høstturen gikk med buss til Gaustadtoppen for over 50 deltakere. Det var smørekurs på Bull Ski og Kajakk i Oslo, og det var testløp i Kirkeskogen og stor deltakelse i Moaløpet. Skisamlingene var som forrige året lagt til Beitostølen hvor ca. 60 fikk oppleve åpningsrenn i Wold Cup, og til Sjusjøen for 14 år og eldre. Den store familiesamlingen var som før på Liatoppen med hele 147 påmeldte.

Osebergs jubilieumsrenn før nyttår regnet bort, men rennet ble arrangert tirsdag 16. mars med over 150 deltakere.

Løperne i de aldersbestemte klassene markerte seg meget godt. Spesielt må nevnes 3. plassen til Simen Lanes i Ungdommens Holmenkollrenn. Oseberg har mange løpere med potensiale til å nå svært langt! Det ser vi ved å bla i resultatlistene etter renn og i Gjensidige NOR CUP. Vi fikk fire vinnere i denne Cupen, og Charlotte Kirkevold (13 år) ble tildelt Sverre Hvaals pokal på klubbkvelden for sterke prestasjoner i skiløypa.

Seniorløperne har skrevet skihistorie. Først sørget Jørgen for å vinne det Kinesiske Vasaloppet, deretter tok Anders seieren i Marcialonga med Jørgen på 3. plass og for første gang på 32 år ble det en norsk vinner i Vasaloppet. Anders sørget for seier godt hjulpet av Jørgen på 3. plass. For første gang ble løpet sendt på norsk TV og seertallet i Sverige og Norge lå på godt over 3mill. Det var god propaganda for langrenn spesielt og for Osebergs løpere. Anders vant dessuten 15 km klassisk i World Cup i Kuuasamo tidlig på vinteren. I NM i Bardufoss sørget Fredrik, Espen og Anders for en 11. plass i stafetten. Fra å stille i bakerste rekke på grunn av manglende deltakelse vinteren 03, vil de nå få en gunstig startposisjon i stafetten 05. Anders har gått sin 23 sesong for klubben og deltatt i 460 renn. Vi må heller ikke glemme at Tore S. Rasmussen tok sitt 35. merke i Birken. Han er Birkebeinerkongen i klubben. Jørgen ble som den 3. osebergløper tildelt Kristinastatuetten. Han fikk den for beste idrettsprestasjon i Vestfold 2003.

Budsjettet balanserer på 774000.- med et overskudd på over 100000kr.

Nettsidene har blitt lest av både medlemmer og ikke medlemmer, og all informasjon vil nå komme gjennom disse sidene. Til 25 års festen vil det foreligge en jubileumsavis med oppsummering av noe av det som har skjedd i de åra Skilaget har drevet.

Strategiutvalget har laget en plan for videre satsing framover, og det hersker ingen tvil. Oseberg Skilags medlemmer har opplevd 25 år med skiglede. Det håper vi fortsetter i mange, mange år framover.

2004 - 2005

Leder: Morten Nilsen

Skilaget fikk i oppgave å arrangere rulleskirenn på Brygga i Tønsberg. Her stilte eliteløpere til start, og P4 var samarbeidspartner sammen med Cresco. Høstens aktiviteter gikk som vanlig. Det ble arrangert 5 terrengløp med hele 110 løpere i ett eller flere løp. Løpsrekorden tilhører nå Markus Moe på 4.45 og Charlotte kirkevold på 6.03. I testløpet var det med hele 63 løpere, og det er tydelig at det trenes godt blant de yngre. Det ble satt mange personlige rekorden denne kvelden i Kirkeskogen. Osebergløperne satte sitt preg på Moaløpet. Denne høsten hadde Moaløpet rekorddeltakelse. Kretsen arrangerte samlinger, og Oseberg hadde samling for 10-11 åringene. I tillegg til inne-ute trening var det rulleskitrening. Det ble arrangert to testløp. Hele 21 løpere stilte til start.De eldste utøverne hadde egne samlinger og fikk utlevert treningsprogram for hver måned. Alle satte seg mål før sesongen, og det var oppsummering i etterkant av sesongen. På dagsamlingen i oktober var det tre økter med Åsane, rulleski og styrke. Det ble innført treningsavgift på 250kr. for 8 - 11 år og 350kr. for de over 12 år. Skilaget inngikk dessuten en leie/bruks-avtale med Stokke om lysløypa i Storås.

Høstturen gikk også denne gangen til Gaustadtoppen. Noen var med på den tøffe rulleskituren fra Tuddal sentrum til toppen. Skisamlingene gikk som vanlig på Beitostølen, Sjusjøen og Liatoppen. Skisamlingen på Beitostølen ble en barmarksamling pga. dårlige snøforhold. Vinteren skulle bli vanskelig med et par avlyste renn. KM måtte flyttes til Høydalsmo i Telemark.

Skilaget fortsatte samarbeidsatalen med Bull ski og kajakk. Morten Tomter hadde smørekurs for en meget ivrig gruppe foreldre og løpere på Sandeåsen.

I 8 - 11 års klassen var det med 28 løpere. Her var det Camilla og Andreas som gjorde det best i 10 års klassen og Eirik og Didrik i 11 års klassen. i 12 - 19 år har det deltatt 32 løpere, derav 4 jenter. I 13 års klassen var det Simen L. og Joachim som presterte best med plasser mellom 19 og 38 i Ungdommens Holmenkollrenn. I Hovedlandsrennet for 14 - 15 år var det Fredrik C. og Markus som presterte best. I sen. klassen var Anders og Jørgen plaget av sykdom. Anders fikk ødelagt nesten hele sesongen men klarte allikevel en utrolig 2. plass i 5 mila i VMs fellestart over 50km klassisk. Jørgen tok en ny pallplasserinmg i Vasaloppet og vant Svalbard Maraton.

I klubbmesterskapet var det med hele 70 løpere, og på klubbkvelden var det som vanlig fullt hus i gym salen på Sandeåsen der det var video, samtale med Anders og Jørgen og stipendutdeling til beste jente og gutt etter sesongen. Martine Moe og Fredrik Carlsen fikk en sjekk på 500kr. hver for resultater, holdninger og treningsinnsats.

2005 - 2006

Leder: Øivind Skåtun

Dette ble den beste snøvinter i skilagets historie. I tillegg opplevde vi nytt løypenett i Storås med flotte forhold til langt ut på våren.

For første gang ble det arrangert en høstsamling for 14 år og eldre på Beitostølen med fjellturer og rulleskitrening. Hele høsten og tidlig vinter gikk det slag i slag med trening, terrengløp og samlinger.Både på terrengløp og på testløpet viste mange løperne god form. Moaløpet ble på mange måter en demonstrasjon av sterke løpsresultater fra våre ivrige skiløpere. Det ble arrangert rulleskitester, og systematisk trening skulle vise seg å gi gode resultater under selve skisesongen.

Det ble tegnet en ny avtale med Olympiasport om kjøp av utstyr.

Vinteren kom noe sent, men samlingene på Beitostølen , Sjusjøen og Liatoppen ga stort utbytte.

I klassen for 8 - 12 år hadde Skilaget med 27 løpere. Det har vært forholdsvis få løpere i 8-10 års klassene. Aksel Rosenvinge hevdet seg meget godt i 11 års klassen. Det samme gjorde Andreas Iversen og Camilla Risan Nilsen i 12 årsklassen.

I klassene 13 til 20 år hadde vi med 33 løpere.Eirik Mysen ble nr. 29 og 32 i Ung. Holmekollrenn og var vår beste i 13 års klassen. I 15 års klassen var det Simen Lanes som hevdet seg best med tre plasseringer blant de 3 beste i alle disipliner i Hovedlandsrennet. Simen Randby ble nr. 14 i friteknikk. I 16 års klassen var det FredrikCarlsen som gjorde det best med 24. plass i fri under Hovedlandsrennet.På kretsnivå gjorde Marte W. Tofteberg det sterkt i sin 15 års klasse.

I jr. klassen fikk Markus Moe sitt nasjonale gjennombrudd denne sesongen etter et år på Hovden. 5. og 6. plass i jr. NM og to topp 10 plasseringer i NC i Stokke. Vi er spente på om Markus kan fortsette denne suksessen.Han er nå klar for klubbens førstelag i NM sen. stafett.

I sen. klassen fikk Jørgen pallplasseringer med seier i Marcialonga, 2. plass i Tsjekkia og i Tyskland. Dessuten vant han et langløp på Island.

Anders deltok i OL og det vi husker aller best er den gedigne smørebommen under 15km klassisk. Han sikret seg en 3. plass i Vasaloppet og vant Birkebeinerrennet.

Rolf Birger Pedersen meldte overgang til Oseberg før sesongstart. Han tok en seier og en annen plass under NM for funksjonshemmede på Heistadmoen.

Under KM husker vi spesielt Lars Christian, Øistein Eggen og Nils Marius som tok gull i sen. stafetten.

Trenere i denne sesongen har vært Jon Fjeld, Jon Randby og Lars Chr. Aabol. Dette har fungert svært godt. Ved sesongslutt ble det inngått ny avtale med Lars Christian om trening for de eldste.

I årets sesong har Oseberg hatt med 69 løpere i 485 renn.

2006 - 2007

Leder: Hans Terje Mysen

Før denne sesongen hadde Skilaget problemer med å få valgt leder, men med Hans Terje "ved roret" ble det en sesong med mange høydepunkter. Det ble arrangert samlinger i regi av kretsen, og Oseberg stod som vanlig for 10-11 åringenes samling på Sandeåsen med over 50 deltakere.

Det ble ingen høstturen, men samlinga på Beito gikk som planlagt for andre året på rad. Skisamlingene på Beito, Sjusjøen og Liatoppen er stadig like populære selv om det ikke lenger er plassmangel på Liatoppen.

Årets dugnader med dekkaksjon og bingo ble gjennomført med et nødskrik. Det viser seg nå å være vanskelig å få medlemmer til å stille på dugnad. Dette er et relativt nytt fenomen i klubben som vi må gjøre noe med. Spilleautomaten har vært en solid inntektskilde , men fra og med sommeren 07 er det definitivt slutt på denne fantastiske inntekten som har gjort det mulig å opprettholde et meget høyt nivå på bl.a. trening. Økonomien i Skilaget er meget god, og det kommer sikkert godt med i de nærmeste årene uten automatinntekter.

Høsttreninga har fungert som vanlig med Sandeåsen som utgangspunkt. De eldste har kjørt eget opplegg. Det er ønskelig at alle treffes en gang i uka, og styret ønsker at dette blir gjenopptatt neste sesong.

Trenere denne sesongen har vært:

9-10 år Charlotte Kirkevold, 11-12 år: Terje Unneberg, 13-15 år: Axel Watne med god assistanse av Jon F 15 år og eldre: Lars Christian og Jon Randby

Det ble kjøpt inn et flott telt som er samlingssted for løperne under skiarrangement. Dessuten ble det kjøpt inn to nye "Bråsterk" til innetrening.

På Moaløpet var det en viss prestasjonsmessig tilbakegang i forhold til tidligere år.

Styret har jobbet seg fram til et nytt utkast for skidresser og overtrekksklær. Disse skal være klare før vinteren 2007. Avtalen med Stokke om bruk av Storås ble reforhandlet slik at Osebergs løpere kan trene i Storåsløypene på bestemte dager.

Denne vinteren ble Vestfold og Telemark en skikrets.

Snøforholdene denne vinteren har vært noe problematiske. 5 kretsrenn ble avlyst.

I klassene 8 - 12 år har Oseberg hatt med 26 løpere. Aksel Rosenvinge i 12 års klassen har vært med i toppen gjennom hele sesongen med seiere i alle renn han har deltatt i i Vestfold. I

13-14 års klassen hadde vi med løpere som hevdet seg spesielt godt i Ungdommens Holmenkollrenn. Andreas Iversen(13) ble nr. 7 i friteknikk, Didrik Fjeld(14) ble nr. 35 på og Eirik Moen(14) ble nr. 52 og 56 på fri og klassisk. Blant jentene har Anna Lena Berg hatt en fin sesong.

Under Hovedlandsrennet for 15 - 16 åringer ble Simen Lanes nr. 9 på sprinten og Daniel Skjønsfjell ble nr. 25 i friteknikk. Med Simen og Daniel på stafettlaget sammen med en løper fra Telemark, ble det en flott bronseplass. Det var sterkt! Daniel har hatt en eventyrlig utvikling og har dratt til Nordreise for å gå på skigymnas neste sesong.

Blant jr. løperne fikk Markus sitt gjennombrudd i fjor, men denne vinteren viste han storform på Sjusjøen. Han vant 10 km. fri den 7. januar og ble nr. 14 totalt i NC. Markus var dessuten med på sen. stafettlaget i NM der laget til slutt endte på 10 plass. Markus b.le dessuten tatt ut tul ungdoms OL etter sine gode løp på starten av sesongen. Fredrik Carlsen begynte på Hovden før denne sesongen, og han ble nr. 29 i NC og kom til finalen. Han tok poeng i tre cuprenn og det ga finaleplass. Dermed hadde Oseberg to løpere med i finalen, og det er meget bra utvikling.

Blant seniorløperne var det satt store forhåpninger til Anders som kvalifiserte seg til VM på 5 mila klassisk. Han slet med sykdom hele vinteren og måtte kjøre et alternativt opplegg. En 6 plass i NM duathlon, WC stafett i Davos og et par langløp var oppladningen til VM. 16. plassen var en stor skuffelse da målet hele tiden var å kjempe om en medalje. Jørgen ble nr. 4 på friteknikk i La Skambada, deltok på stafettlaget i NM, ble nr. 2 i Marcialonga og endte nok en gang på pallen i Vasaloppet med en 3. plass ( 5. pallplassering)

Det har vært en sesong der de beste har blitt bedre. De har vært systematiske i treninga og står på for fullt. Derfor blir det spennende å følge løperne videre.Det blir en utfordring å rekruttere flere løpere i de yngre klassene. Vi ønsker oss dessuten flere aktive skijenter.

På vårens store klubbkveld ble det gjort ære på Anne Lena og Daniel. Markus fikk Sverre Hvaals pokal og Jørgen fikk Husabøs pokal for beste prestasjoner.

Oppmannsrapporten for løpere fra 13 og til og med jr.er enda ikke klar. Derfor er vi litt usikre på antall deltakelse i renn.

2007 - 2008

Leder: Jon Fjeld

Denne sesongen vil bli husket på grunn av vanskelige snøforhold i kystnære strøk men med fantastiske snøforhold i fjellet. Dessuten vil vi huske de gode resultatene i klassene 13 år og eldre og spesielt sen. løpernes 8 pallplasseringer med dobbeltseier både i Marcialonga og Vasaloppet og mangel på jenteløpere.

Høstens treninger gikk som normalt med rulleski for de eldste hver uke. Det ble arrangert terrengløp på Sandeåsen som avsluttet med testløp i Kirkeskogen. Moa løpet og klubbsamlinger ble gjennomført, og Oseberg arrangerte samling på Sandeåsen skole for 10-11 åringer. Høstturen gikk nok en gang til Gaustadtoppen med rulleskitrening opp bakkene med Erik. Det ble arrangert høstsamling på Beitostølen for tredje gang, og på Liatoppen var det skisamling med over 100 deltakere. Skisamlingene på Beitostølen og Sjusjøen var populære og ble fint gjennomført.

Store snøfall tidlig i sesongen ga håp om en skikkelig snøvinter, men været endret seg, og vi opplevde vanskelige snøforhold i Storås. I februar og mars måtte treningene flyttes til Botne og Svarstad.

Trenere i sesongen:

8 - 10 år : Kristoffer Bondal Lie, 11-12 år: Mikkel Stokke , 13 år og eldre: Erik Rosenvinge og Jon Randby

I klassene 8 - 12 år er det trioen Christian, Mathias og Håkon som har vært mest ivrige med 18 renn og de har hatt gode resultater.

I 13 års klassen merker vi oss Aksel Rosenvinge med en rekke 1. plasser og 8. plass i Ungdommens Holmenkollrenn som et høydepunkt. Han vant TV cupen i sin klasse.

I 14 års klassen er det Andreas Iversen som kan vise til de beste resultatene med 22. plass i friteknikk i Ungdommens Holmenkollrenn som det beste.

I 15 års klassen er det 3 løpere som har deltatt flittig på renn. Didrik Fjeld sto for den beste prastasjonen med en flott 13. plass i Hovedlandsrennet i sprint friteknikk.

Alexander Hoel er vårt sterkeste kort i 16 års klassen. Han har levert gode resultater gjennom hele sesongen med 2. plass i stafetten under Hovedlandsrennet som det beste.

12 juniorløpere deltok i renn denne vinteren. I 17 års klassen ble bronsemedalje til Simen Lanes i NM sprint klassisk. Joachim Klungseth tok en imponerende 8. plass i NM jr. friteknikk i Stokke, og Daniel Skjønnsfjell ble nr. 11. og 25. i Norgescuprenn på Gjøvik.

I 19-20 års klassen leverte Markus Moe en ny sterk sesong med 7. plass i jr. NM klassisk i Stokke og 8. plass i jr.NM sprint i Selbu. Markus kom dessuten til finalen i jr. Cupen. Han deltok dessuten på høsten i rulleski VM for jr. løpere i Kroatia og sikret seg en gull og en sølvmedalje.

Våre seniorløpere Anders og Jørgen tok 8 pallplasseringer. Det ble dobbeltseier i både Marcialonga og i Vasaloppet. Anders vant dessuten langløpscupen og vant sitt første NM gull. Han vant 50 km klassisk i Selbu. De går for Xtra-personell - Oseberg Skilag.

Økonomien i klubben har vært svært god dette året også. Vi mottok penger fra spilleautomatene den første halvdel av kalenderåret. I tillegg til dugnadene på Farnes Auto og Bingo sitter vi igjen med et overskudd og en solid beholdning i banken.

Etter mange og lange diskusjoner, ble det endelig bestemt hvordan de nye draktene skulle se ut. De fleste aktive bruker den nye dressen, og vi har et stort lager Alle er forøyde med den nye designen.

Fokus på videre arbeid vil nå være å legge til rette for større rekruttering samtidig som vi tar godt vare på alle løperne og stimulerer de beste til å satse videre.Vi trenger dessuten flere aktive skijenter.

På klubbkvelden ved sesongslutt ble Sverre Hvaals pokal delt ut til Simen Lanes og Joachim mottok framgangsprisen. Leiv Husabøes pokal ble delt ut "på deling" til Anders og Jørgen.

Nå håper vi på en skikkelig, stabil snøvinter neste vinter.

2008 - 2009

Leder : Jon Fjeld

Denne vinteren vil spesielt bli husket for de gode snøforholdene. Det var en skikkelig snøvinter med gode skiforhold i hele Vestfold helt fram til en sein påskeferie.

Allerede i sommerferien var det flere jr.løpere som fikk delta på Ski Idol der Oseberg stilte med mannskap for å gjennomføre arrangementet.

Høstens aktiviteter var som vanlig rulleskitrening og terrengløp fra Sandeåsen skole. Det hele ble avsluttet med testløp i Kirkeskogen og Moa løpet. Etter det var det tradisjonell løps- og styrketrening på Sandeåsen hver uke fram til jul.

Det var samling på Beitostølen i august for løpere som skulle delta i Hovedlandsrenn og jr. renn , og denne gruppa trente etter treningsprogram helt fra mai måned.De hadde løps- og styrketester på Sandeåsen, og gruppa som helhet hadde en god utvikling gjennom treningsperioden og i sesongen.

Oseberg arr. samling på Sandeåsen skole for 10-11 åringene i kretsen, og senere var det skisamling på Beito, Sjusjøen og Liatoppen med fyldig deltakelse.

Skitreninga ble gjennomført i Stokke . I den yngste gruppa 8 - 12 år ble treneransvaret delt mellom Jeanette Foyn Moe og Terje Unneberg. Gruppa ble større utover vinteren og spesielt hyggelig er det at flere jenter var med. Under klubbmesterskapet stilte det mange til start, men i de vanlige kretsrenna har det vært heller få med. Vi håper flere av løperne fra denne yngste gruppa vil bli med i skirenn neste sesong. De løperne som har hatt spesielt gode resultater denne sesongen er Markus Unneberg og Edvard Sletten.

I gruppa 13 år til jr. var det Erik Rosenvinge som var trener for 13. og 14. åringene. De eldre har mer eller mindre klart seg selv, men Knut Aukland lagde program for løperne.

I 13 års klassen viste nykommeren Benjamin Schøn gode takter og ble nr. 31 i Ungdommens Holmenkollrenn. Aksel Rosenvinge i 14 års klassen har hatt en solid sesong med en rekke sterke prestasjoner med 3. plass i Ungdomsbirken og 5. plass i Ungdommens Holmenkollrenn. Vi fikk 2 juniorløpere til Cup finalen på Røros. Alexander Hoel kom med allerede i sitt første år som jr.sammen med Simen Lanes. Simen ble nr. 2 i et Norges Cup renn i sprint og ble nr. 6 i NM sprint. Simen, Joachim og Markus stilte opp i NM stafett for sen. på Gjøvik og ble nr. 60.

Blant seniorløperne er det Anders som har prestert best denne vinteren med 3 NM sølv. NM sølvet på 5 mila kom 13 år etter NM sølvet på 5 mila på Stryn. Han vant dessuten Tartu Maraton og ble nr,. 2 i Birkebeinerrennet. Jørgen ble nr. 2 både i Tartu Maraton og i Marcialonga. I Vasaloppet ble det 5. og 8. plass på Anders og Jørgen.

Vi har hatt 14 løpere som har deltatt i ett eller flere turrenn for Skilaget. Tore S Rasmussen tok merket nok en gang i Birken og har nå 38 merker.

Skilaget kom sent i gang med poenglangrenn trass i ypperlige snøforhold. Det ble arrangert poengrenn i Stokke i mars.

Osebergløpet ( turrenn) ble heller ikke arrangert.

På våren ble det arrangert bingo og drivhusdugnad.

Fredag 15. mars kunne klubben feire 30 års jubileum.

På dette jubileet ble Sverre Hvaahls pokal delt ut til Terje Unneberg for fremragende innsats gjennom mange år i Skilaget.

Alexander Hoel fikk fremgangsprisen og Anders fikk Leiv Husabøes pokal for beste prestasjon for jr./sen.

Økonomien i Skilaget er fortsatt god. Vi måtte tære litt på tidligere overskudd, men det var i tråd med budsjettet for sesongen.

2009 – 2010

Leder: Paul Svendsen

Enda en skikkelig snøvinter med stabile forhold fra jul til påske. Masse snø og stabil kulde gjorde vinteren til en stor skivinter for små og store med skiløyper i nærmiljøet.
Flere av våre jr. løpere deltok i Skiidol før sommerferien og Oseberg stilte med mannskap for å gjennomføre arrangementet der bl.a. verdenscupvinner Dario Cologna deltok.
Etter sommerferien startet terrengløpene med god deltakelse. De ble avsluttet med testløpet i Kirkeskogen og Moaløpet i Stokke der våre løpere viste god form.
Inne og utetreninga gikk som vanlig fra Sandeåsen skole og vi arrangerte samling for kretsens 10-11 åringer.Løpere i aldersgruppe Hovedlandsrenn og eldre fikk delta på Beitostølen i august, en samling som har blitt svært populær.

Skisamlingene gikk som vanlig på Liatoppen og Beitostølen, men samlinga på Sjusjøen måtte avlyses denne gangen.
Etter jul var det full fart med skitrening. Vi måtte søke etter nye områder i perioden før Stokke arr. sen. NM, men etterpå var det pratfulle forhold gjennom hele vinteren.

Trenere for de ulike gruppene har vært:
6-10 år : Jeanette Foyn Moe, Ketil Draugedalen og Ove Størholt
11-13 år. Terje Unneberg og Stig Klophmann
14-16 år: Erik Rosenvinge
Jr.: Bjørn Kristiansen fram til okt. deretter Knut Aukland

Oseberg arrangerte KM i sprint og Osebergrenn for de yngste. Det ble en lang dag i Svarstad med mange Osebergløpere og mange gode prestasjoner.
Denne vinteren har Oseberg arrangert 2 klubbrenn og klubbmesterskap med over 60 deltakere.

I gruppa 8 – 12 år er det nok en gang Markus Unneberg og Edvard Sletten som har prestert best.

Blant 13-14 åringene er det Benjamin Schøn som er best med 19 renn og 13 pallplasseringer. Han vant VT cup i 14 års klassen og ble nr. 35 og 24 i Ung. Holmenkollrenn.

I 15-16 års klassen er det Aksel Rosenvinge som er eneren. Han ble nr. 6. og 10. i Hovedlandsrennet og vant samtlige kretsløp og 15 års klassen i VT Cup. Han ble hedret av kretsen på vårmøtet.

I jr. klassen med 6 aktive løpere er det Alexander Hoel som har presterte best. Han ble nr. 8 i NM klassisk, og nr. 7 i NM sprint og kom til finalen. Han vant VT Cup.

Blant seniorene er det Anders som har vært sterkest med seire i Tartu Maraton,. Ludwig Kønig Lauf, Birkebeineren og Norefjellrennet. Dessuten ble han nr. 4 i NM 30km duathlon og 2 i NM 50 km. klassisk ( 14 år etter sin første sølvmedalje i NM 5 mil) og han vant et NC renn. Jørgen fulgte fint opp med 2. plass i Ludwig Kønig Lauf, 3. plass i Marcialonga og 4. plass i Vasaloppet.

Oseberg har dessuten hatt en gruppe turrennløpere som har deltatt ivrig denne sesongen.
Hele 16 løpere har deltatti 10 ulike renn med tilsammen 43 starter. Det er en fin økning fra tidligere! En god snøvinter og god foreldreaktivitet
På klubbkvelden i april ble Sverre Vaals pokal delt ut til Alexander Hoel, Leiv Husabøs pokal gikk til Anders og Olympiasports gavepremier gikk til Alexander Hoel og Joachim Klungseth.
Økonomien i klubben har vært positiv og er i balanse.
Vi har hatt hele 21 løpere som har deltatt for første gang i et kretsrenn. Nå er utfordringen å få alle de yngste løperne og spesielt jentene til å delta mer i renn.
Turrennet ”Osebergløpet” fra Klokkeråsen, men forsøkt arrangert, men den gang ei. Men neste år håper vi det går.
Bingo skal arrangeres før sommeren.
Oseberg har nå skiftet hovedsponsor. Etter mange års samarbeid med Sem Sparebank, Sparebanken NOR og DnB NOR har klubben inngått en god avtale med Sparebank 1.

2010-2011

Leder: Paul Svendsen

Vi kan se tilbake på enda en flott snøvinter med stabil kulde og gode snøforhold med skiløyper i nærområdene våre på Nøtterøy og i Slagen. Med flere gode snøvintre på rad opplevde vi den beste rekrutteringen noen gang i Skilaget.
Høsttreninga var denne gangen flyttet inn i ny gymsal på Sandeåsen og på det meste var det over 100 med på sirkeltrening. Det er ny rekord.
Det var rekordstor deltakelse på høstens terrengløp med mange gode tider, og på testløpet i Kirkeskogen fikk vi to nye løpere ( Eirik Mysen og Alexander Hoel) inn på 10 på topp lista i tillegg til ny rekord i 16 årsklassen ved Aksel Rosenvinge.
Det ble gjennomført 5 samlinger for Osebergs løpere. I tillegg var Oseberg som vanlig arrangør av kretssamling for de yngste.
Den første samlingen ble gjennomført på Beitostølen helgen før skolestart med trening og fjelltur. Senere på høsten var det samling i Torsby Skitunnell for 14 år og eldre. Det var snøsamling på Sjusjøen for 15-16 åringene og på Beitostølen i nov.for 11 år – jun. Familiesamlingen var som vanlig lagt til Liatoppen med over 100 deltakere. Selv med lite snø ble samlingen en kjempesuksess. Det ble leid inn busser som fraktet alle til Geilo for skitrening i gode løyper på kunstsnø.
Snøen kom tidlig i Storås og første trening var allerede i november. Etter hvert som hele løypenettet ble tilgjengelig, var det fantastisk fine forhold gjennom hele vinteren.
Renndeltakelsen har økt betydelig, og over 90 løpere har gått renn for Oseberg denne vinteren.

Trenere for de ulike gruppene har vært:
6 – 10 år; Jeanette Foyn Moe, Sigurd Jon Skovly, Kristian Foyn Moe og Ketil Draugedalen.
11 – 12 år: Ove Størholt og Stig Gjermundsen
13 – 14 år: Terje Unneberg og Stig Klophmann
15 – 16 år: Erik Rosenvinge
Junior: Knut Aukland

Oseberg arrangerte Osebergrennet – en sprintstafett i Svarstad og klubbmesterskap i Storås med over 100 deltakere.

Blant de yngste er det mange som går fort på ski og som har vist betydelig framgang denne vinteren. De mest aktive har vært Ole Tafjord Suhrke ( 10 renn) Gro Randby ( 9 renn), Olav Sletten ( 9 renn) og Elias Draugedalen ( 9 renn).

I gruppa 11-12 år har de mest aktive vært: Tobias Tafjord Suhrke ( 8 renn) Tobias Horn ( 7 renn) og Stine Noren ( 7 renn)

Blant 13-14 åringene har Kasper Maagerø Svendsen gått 16 renn, Markus Unneberg 12 renn , Jørgen Klophmann 10 renn og Håkon Foyn Moe 10 renn. Markus har flere gode resultater med 4. plass i Andeburennet og 49. plass i Ungdommens Holmenkollrenn. Han har dessuten deltatt i flere skiskytterrenn. Håkon og Kasper har også hatt betydelig framgang denne vinteren.

Blant 15-16 åringene er det Aksel Rosenvinge ( 19 renn + 3 turrenn) Mathias Maagerø Svendsen ( 19 renn) og Øivind Øilo Marcussen ( 14 renn og 2 turrenn) som har vært mest aktive.
Aksel har hatt en fantastisk sesong med seire i alle kretsrenn. Han ble nr. 5 i friteknikk i Hovedlandsrennet og nr. 4 på sprinten – den beste plassering noen gang av en osebergløper i Hovedlandsrenn! I tillegg vant Aksel Birkebeinerrennets 16-17 års klasse og den korteste distansen i Norefjellrennet. Mathias har hatt flott framgang med 69. plass i sprinten i Hovedlandsrennet og 29. og 34. plass i Ungdommens Holmenkollrenn. Øyvind har mange gode plasseringer i kretsrenn med bl.a. 3.plass i Svarstadrennet og i KM klassisk. Benjamin Schøn gikk ikke renn før på slutten av sesongen, men fikk vist sitt enorme potensiale ved å bli nr. 18 og 7 i Ungdommens Holmenkollrenn.

Blant juniorene har Eirik Mysen og Didrik Fjeld gått hele 24 og 19 renn. Årets største prestasjon i gruppa stod Simen Lanes for. Med 2. plassen i Cup rennet på Liatoppen sikret han seg plass til VM jr.troppen som skulle til Otepae i Estland. Simen kom helt til finalen der han ble nr. 6- en prestasjon det står stor respekt av!
Eirik Mysen har hatt en flott sesong med betydelig framgang. Han ble nr. 27 i NM klassisk og nr. 22 i Spar Cup på Beitostølen klassisk stil.
Alexander tok 2 KM sølv og Joachim vant KM i friteknikk eldste jr. klasse. Didrik ble nr. 21 i NM jr. sprint og Kristian kan vise til seier i Jarsengsprinten og i stafett i Stokke.
Simen, Joachim og Kristian rykker opp som seniorer fra og med neste sesong.

I sen. klassen kan Anders vise til seire i langløpene Jizerska Padesatka og Norefjellrennet. I Birken og Vasaloppet ble det 4. plass. Jørgen har hatt en sesong plaget av sykdom. Markus Moe har deltatt i universitetsrenn i Amerika for Denver med gode resultater. Våre lokale klubbløpere ( Erik Rosenvinge, Hans Randby, Paul Svendsen og Terje Unneberg) har deltatt i enkelte kretsrenn.

Denne vinteren har det vært god aktivitet blant turrennløperne med hele 46 renndeltakelser. I Reløpet deltok det 15 osebergløpere, I Vindfjellløpet 19 løpere og i Birken 17 løpere. Disse tok merket i Birken: Aksel Rosenvinge, Øyvind Øilo Marcussen, Eirik Mysen, Vidar Klokkerhaug, Jon Camillo Wille, Øyvind Langslett, Øyvind Kvernhusengen, Lars Furuseth og Hans Randby

På klubbkvelden ble Olympiasports stipender delt ut til Eirik Mysen og Simen Lanes.
Aksel Rosenvinge fikk Osebergs pris.

Oseberg har hatt hele 48 løpere som har deltatt i sitt første kretsrenn denne vinteren mot 21 forrige sesong. Det er en fantastisk rekord og forteller alt om rekrutteringen. Nå kommer utfordringen med å skape et godt miljø og bidra til en sportslig utvikling der alle føler skiglede.
Det ble ikke arrangert ”poenglangrenn” denne vinteren. Dette vil komme i gang fra neste vinter av. I tillegg vil Skilaget legge opp til to, tre samlinger på sommerstid.
Med en god økonomi, et aktivt styre , ivrige trenere og masser av snø og kulde, kan vi allerede glede oss til neste sesong.

2011 - 2012

Leder: Paul Svendsen

Det ble en kort snøvinter i Vestfold denne sesongen, men i januar og februar var det flotte skiforhold.
Som tidligere år, startet vi opp med terrengløp på Sandeåsen, og det er fortsatt stor interesse og et godt rekrutteringstiltak før selve skitreninga starter med ute og innetrening. På testløpet i Kirkeskogen ble det nok en gang ny løyperekord av Gro Randby. Denne gang i 9 års klassen. Osebergs løpere markerte seg i Moa løpet og det var som vanlig kretssamling på Sandeåsen for 10-11 åringene.
Allerede før høsttreninga startet, ble det holdt treningssamling på Beitostølen. Senere fulgte skisamling i Torsby, familiesamling på Liatoppen og ny skisamling på Beitostølen.

Skitrening i Stokke kom i gang rett før jul, og følgende trenere har vært i aktivitet:
7 - 10 år: Ingrid Øilo Marcussen, Trygg Stokke og Sigurd Jon Foyn
11 - 13 år: Christian Foyn Moe, Tom Erik Berg, Jørn Osnes, Per Bruun og Jeanette Foyn Moe
14 - 15 år: Terje Unneberg og Stig Klophmann
16- junior: Erik Rosenvinge ( annen veiledning: Fredrik Aukland, Odd Lierhus og Knut Aukland)

Oseberg arrangerte Osebergrennet , en sprintstafett i Svarstad med meget god deltakelse. Klubbmesterskapet måtte avlyses i mars på grunn av dårlige snøforhold. Det ble heller ikke denne vinteren arrangert poenglangrenn.

I den yngste gruppa 8 - 10 år er det Gro Randby med 11 renn og Ole Tafjord Suhrke og Jesper Johansen Kompalla med 9 renn som har vært de mest aktive. Utfordringen i denne gruppa er å få flere med på skirenn.

I gruppa 11års klassen er det spesielt Markus Fet Støtvig, Olav Sletten og Axel Bjelland som kan vise til gode resultater. I 12 - 13 års klassen er det bare Jon Osnes som har deltatt regelmessig på renn med 6 renn.

De mest aktive løperne i 14 - 15 års klassen har vært Kasper Maagerø Svendsen ( 14 renn), Markus Unneberg ( 11 renn), og Tobias Tafjord Suhrke ( 11 renn).

I 16 års klassen har Mathias Maagerø Svendsen ( 16 renn) og Benjamin Schøn ( 18 renn) vært meget aktive og vist fin framgang. De starter på Wang til høsten og er jr. løpere neste sesong.

Blant jr.løperne har Øyvind Øilo Marcussen ( 19 renn), Aksel Rosenvinge ( 22 renn), Didrik Fjeld ( 18 renn) og Eirik Mysen ( 24 renn) vært de mest aktive.
Aksel har tatt Osebergs første gullmedalje i et jr. NM da han vant den klassiske 10km distansen i Kollen med Kjelsås som arrangør. Han hadde flere gode resultater i NC med bl.a. en seier i sprint på Lygna og tok en flott 3. plass totalt i sin 17 års klasse i NC.
Eirik Mysen har fortsatt vist framgang og tok en flott 12. plas i jr. NM i klassisk stil. Han vant dessuten TV cupen.
Jr. laget med Øyvind, Aksel og Eirik vant KM stafetten.

Blangt seniorene har Simen Lanes vist at han er en sprinter i topp nasjonal klasse. Han tok en flott 7. plass under sen. NM sprint på Voss og deltok i WC i sprint i Drammen.
Langløperne våre Anders og Jørgen har hatt en flott sesong og vist seg fram for millioner av TV seere, da langløpene for første gang er sendt direkte i mange land.Jørgen tok pallplasseringer både i Tsjekkia og i Tyskland og vant Marcialonga. Anders ble nr. 2 i Marcialonga, vant Birken og avslutningsrennet i Ski Classic i Vålådalen. Han vant dermed Ski Classic.

Oseberg har hatt med 29 løpere i turrenn denne sesongen med 45 starter. I Vindfjellløpet deltok det 9 løpere og i Birken 17 løpere.Det populære Re løpet måtte avlyses pga. dårlige snøforhold.
Følgende Osebergløpere klarte merket i Birken: Mathias Maagerø Svendsen, Paul Hallan Svendsen, Jon Camillo Wille, Vidar klokkerhaug og Hans Randby. I tillegg kommer Anders og Jørgen.

På klubbkvelden ble Olympiasports stipender delt ut til Eirik Mysen og Simen Lanes. Aksel Rosenvinge fikk Osebergs pris.
Oseberg har hatt med 89 løpere i krets og landsrenn og deltatt i 440 renn. I tillegg kommer turrennløperne. Vi har denne sesongen hatt med 20 løpere som har deltatt i renn for første gang. I fjor var det 48. Det er 33 løpere fra 8år t.o.m. jr. som har deltatt i 5 renn eller fler. 27 løpere gikk kun 1 renn.

Oseberg har sportslig sett meget sterke resultater i jr. og sen. klassene. Vi har mange yngre løpere med i 8 - 12 år. Vi får to nye løpere opp i jr. klassen til vinteren og to jr.løpere som flytter vekk fra stedet for å studere. Det er en utfordring å kunne hjelpe både sen. og jr.løpere til fortsatt å gå for Oseberg selv om de ikke daglig er på hjemlige trakter. Det er allerede holdt en samling for de yngre løpere, og flere samlinger kommer i løpet av sommeren. Klubben har en stor oppgave i å ta vare på alle som ønsker å være skiløpere.Vi må stimulere og legge til rette for trening og allsidig aktivitet og ha en tett kontakt med løperne.
Klubben har en god økonomi, et aktivt styre og ivrige trenere. Vi kan allerede glede oss til neste vinter!

2012 - 2013

Leder: Paul Svendsen

I motsetning til forrige vinter, ble dette en meget lang sesong med gode skiforhold til langt etter påske. Det var stor aktivitet fra høsten av med terrengløp og vanlig ute/inne trening på skolen. Testløpet ble holdt i Kirkeskogen på høsten som vanlig.Gro Randby klarte ny løyperekord nok en gang, denne gang i 10 års klassen.Senere var det Moaløp og samling på Sandeåsen for 10-11 åringer. Denne sesongen ble det inngått et samarbeid mellom Stokke og Oseberg på jr. sida med Lars Elverum som trener. De hadde samling både på Gautefall og på Veggli. Det var samling i Torsby og på Beitostølen i tillegg til familiesamlingen på Liatoppen.
I løpet av vinteren arrangerte Stokke og Oseberg "Gøy på ski". Det ble arrangert 6 renn med nærmere 300 fornøyde deltakere
Regnskapet viste et godt overskudd takket være støtte fra Skikretsens Stimuleringsfond og inntekter av bingodrift.
Gruppene 8 - 10 år har hatt Ingrid Øylo Marcussen og Trygg Stokke som trenere i tillegg til at mange foreldre som har hjulpet til. 19 løpere fra denne gruppa har deltatt i renn. Ivrigst har Eskild R. Sørensen vært med hele 16 renn. 11 åringene har trent sammen med 12 og 13 åringene. Her har vi hatt med 10 løpere på renn. Gro Randby har vunnet flere renn og hevdet seg meget godt. I gutteklassen har Ole Tafjord Suhrke og Jesper Kompalla mange gode resultater å vise til.

Gruppa 12 - 16 år har hatt følgende trenere:
11-13 år: Christian Foyn Moe, Hans Randby, Jørn Osnes og Tom Kristian Berg
14 - 16 år: Joakim Skaug med Stig Kloppmann og Paul H Svendsen som hjelpere.
I denne gruppa er det 28 løpere som har gått tilsammen 174 renn. Hele 18 løpere gikk 5 renn eller mer. Ivrigst var Kasper Maagerø Svendsen med 14 renn, Simen Bergh Pedersen og Axel Bjelland med 13 renn hver.
16 års klassen har hatt en løper på ett renn. I 15 års klassen ni løpere, fem løpere i 14 års klassen og fem løpere i 13 års klassen og åtte løpere i 8 års klassen. Olav Sletten, Markus Fet Støtvig og Axel Bjelland har oppnådd gode resultater i løpet av sesongen.

Oseberg har hatt 6 jr. løpere som tilsammen gikk 63 renn denne sesongen. Høydepunktet var Aksel sin seier i sprinten under Ungdoms OL. Han kan også vise til 2.plass i NC Steinkjer, 5. plass i NC finalen på Budor og 6. plass i jr. NM sprint. Han ble også nr. 2 i VM mønstring på Sjusjøen med de eldste juniorene.
Benjamin, Øyvind og Mathias har alle hatt jamn framgang. Didrik viste god form før jul med 10. plass på BUL sprinten. Eirik har hatt en solid avslutning på sesongen med 11. plass i NC finalen, 14. plass i jr. NM sprint og en flott 50. plass totalt i Birkebeinerløpet.
Både Eirik og Aksel kom til Cup finalen.

Det er 8 løpere som har deltatt i renn i sen. klassen i løpet av sesongen, deriblant Didrik og Eirik som jr. løpere.Kristian Ankersen vant KM sprint. Simen Lanes og Markus Moe har denne sesongen vært med i Team JobZone. Begge var med på Osebergs lag i NM stafetten sammmen med Eirik. Beste plassering for Simen var 2.plassen i U23 NM i Alta. Langløperne Anders og Jørgen hadde en knallsesong der Anders var på pallen i samtlige langløp. Han vant Jizerska Padesatka, Birkebeinerrennet for 4. gang og delte seieren med Jørgen i Årefjellsloppet. Han vant Ski Classic sammenlagt og ble nr 3 i FIS Maraton Cup. Jørgen vant Marcialonga for 4. gang og Vasaloppet for 2. gang. Dessuten delte han seieren med Anders i Årefjellsloppet. Han ble nr. 2 totalt i Ski Classic.

Turrenngruppa har hatt fellestreninger på rulleski gjennom hele høsten
Totalt 37 løpere har deltatt i ett eller flere renn. Det er en fin økning fra i fjor da det deltok 29 løpere. Rennaktiviteten har også økt betydelig. Fra 45 renn i fjor til 82 renn denne sesongen. Hele 20 løpere deltok i Birkebeinerrennet og det var 12 som klarte merket. 4 løpere har 5 starter eller mere.

På klubbkvelden ble det delt ut to priser. Aksel fikk Olympia Sports gavepris og Gro Randby fikk bankens pris.Oseberg har hatt med 67 løpere som har gått 1 renn eller mere, og de har totalt gått 470 renn. Det er færre løpere enn i fjor, men rennaktiviteten har økt. I tillegg kommer turrennløperne.
Det satses mot kommende vinter. Eirik og Didrik blir sen. løpere neste sesong og jr. gruppa blir på 4 løpere. Aksel er tatt ut til "Morgendagens helter" og har dessuten et treningstilbud gjennom XtraPersonell. Blant de yngste spirer det og gror, og det er her fokus må være for å både øke antallet og heve kvaliteten på løperne. Hans Randby er sportslig leder, og vi går spennende sesonger i møte. Med god økonomi, ivrige trenere og foreldre og et aktivt styre, er det bare å glede seg til det som kommer.

2013 - 2014

Leder: Terje Pedersen

Nok en sesong er forbi, og vi husker denne vinteren som en meget kort snøvinter i Vestfold. Snøen lot vente på seg før jul, og det var stort sett kunstsnøanleggene til fjells som kunne tilby skiforhold. I januar og februar var det greie snøforhold, men det er kunstsnøen i Storås som nok en gang har reddet langrennstrening, karusellrenn og en del konkurranser. I høyere liggende strøk har det imidlertid vært mer enn nok snø med meterhøye brøytekanter fram mot mai måned.

Aktiviteten på høsten var stor med terrengløp og inne/ute trening og testløp i Kirkeskogen. Gro Randby satte ny rekord for jenter 11 år og Oliver Vedvik tok 15 års rekorden. Løperne våre hevdet seg godt i Moaløpet. Vi hadde løpere med både på sommerskiskolen og på treningssamling i Langesund. Oseberg stod som vanlig for kretssamling for 10-11 åringer.

Det har blitt avviklet flere testrenn på rulleski og styrketrening for 12-16 åringer ble holdt på Ringshaug skole da snøtreninga startet.

Følgende samlinger er arrangert: Høstsamling på Gautefall med 23 utøvere og 7 voksne, samling i Rauland, samling på Mallorca ( 4 jr. og 2 sen.løpere)der klubben bidro med et betydelig beløp, samling på Sognefjellet med 2 jr. og 2 sen. løpere), skisamling på Beitostølen og familiesamling på Liatoppen.

Oseberg har fortsatt avtale om bruk av Storås, og Stokke-Oseberg gikk sammen om å arrangere karusellrenn ”Gøy på ski”, med kjempeflott oppmøte av rekrutter.

Osebergs eget renn, Osebergstafetten ble avviklet i Storås og var nok en gang suksess.

Klubben har fortsatt avtale med Sparebank 1 Buskerud/Vestfold og med Olympiasport.

Inntekter av bingodrift har vært viktig for å holde på et høyt aktivitetsnivå.

Gruppe 8-11år:

Denne gruppa har bestått av en gruppe for 8-10 åringer og en 10-11 års gruppe. I 8-10 års gruppa har flere foreldre bidratt på trenersida, deriblant Jon Camillo Wille, Solveig Groenhof, Guri Lise Berg og Sigurd Jon Foyn. 15 løpere i 8-9 års klassen har deltatt på renn. Ivrigst har Kasper Fet Støtvig vært med 13 renn.

10 – 11 åringene har vært trent av Trygg Stokke på tirsdager og av foreldre og ungdommer på torsdager. 23 løpere i 10 og 11 års klassen har deltatt på renn. I 10 års klassen har Eskil Roland Sørensen vært med i 17 renn og i 11 års klassen har Tinus Bergh Pedersen utmerket seg med mange gode resultater.

Gruppe 12 – 16 år:

I gruppa 12-14 år har Hans Randby og Erik Rosenvinge fungert som trenere med Tom Kristian Berg og Stein Bjelland som hjelpetrenere. I gruppa 14 – 17 år har Lars Elverum, Paul Hallan Svendsen ,Jørn Osnes og Tom Kristian Berg fungert som trenere. Knut Aukland lagde treningsprogram for de fire 14. åringene fra mai til oktober.

32 løpere i denne gruppa har gått 253 renn med 9 første plasser, 11 andreplasser og 7 tredjeplasser. Det er de fire 14 åringene som har gått flest renn. Jon Rabe Osnes 20 renn, Simen Bergh Pedersen 18 renn, Elias Tangen og Jakob Klavenes Berg begge 17 renn. Jon fikk en fin 49.plass i ungdommens Holmenkollrenn og iI Hovedlandsrennet oppnådde Markus Maurtvedt Unneberg en 39. plass.

Markus Fet Støtvig ble nr. 4 i Telemark/Vestfold Nordea Cup

Noen av løperne i denne gruppa har også deltatt på skiskyting for Ivrig IL.

Gruppe 17 – 20 år:

Alle de fire jr. løperne i klubben har denne vinteren vært elever på Wang Toppidrett, Langrenn. I tillegg har Eirik og Magnus Abrahamsen (Stokke) vært en del av gruppa. De har hatt Erik Rosenvinge som trener i tillegg til trenere på Wang og i liten grad fulgt fellestreningene til Oseberg. Paul Svendsen har vært oppmann for gruppa. Treningene startet opp 1. mai og løperne har trent mye rulleski på Konnerud. Samlingene har vært i Rauland, på Mallorca, Beitostølen og Liatoppen. Det var store utfordringer til smørerne denne vinteren med 0 grader, regn, sludd og snø på mange viktige renn. Aksel har deltatt i 19 renn og har hatt en jamn stigning i sesongen med 2. plass på cupavslutningen og 7.plass totalt i Cupen. Sesongen ga 6 topp 10 plasseringer i nasjonale renn. Benjamin har hatt sin beste sesong med 10.plass i NC rennet på Gjøvik og 30.plass totalt i Cupen. Benjamin har gått 21 renn denne sesongen.

Mathias har også hatt framgang med 44.plass i jr.NM sprint som sitt beste resultat og han har gått 17 renn. Mathias har dessuten bidratt som trener på mandager.

Øyvinds beste resultat var 55.plassen i jr.NM sprint. Han oppnådde gode resultater i kretsrenn og vant Nordea TV cup denne sesongen. Øyvind har gått 18 renn.

Gruppe sen.:

Sen løpere denne sesongen har vært Didrik Fjeld, Simen Lanes, Eirik Mysen, Anders og Jørgen Aukland. I tillegg har Kristian Ankersen gått et renn og Paul Svendsen har deltatt i kretsrenn. Simen har vært tilknyttet Team JobZone og Anders og Jørgen Team Centric.

Eirik har i sin første sen. sesong hatt 6 topp 30 plasseringer i mesterskaps og Cup renn. Han ble nr. 28 på30km med skibytte i NM på Lillehammer og nr. 29 på 30km fellesstart i Skandinavisk cup på Meråker, nr. 24 i sprint klassisk og nr.30 på 20km klassisk fellesstart i Skandinavisk Cup i Otepae. Sprinten på Gjøvik var også U23 NM der Eirik ble nr 14. I U23 Cupen ble han totalt nr. 20

Didrik og Simen har vært uheldige med sykdom. Simen oppnådde sitt beste resultat i klassisk sprint i Skandinavisk Cup i Vuokatti der han ble nr.17 totalt og 11 i prologen. Han ble nr. 20 i sprint fristil i Beitosprinten.

Didrik oppnådde sitt beste resultat i sprinten i NC på Gjøvik der han ble nr.55 som ga 35.plass i U23 NM.

For Anders og Jørgen ble det en sesong med mye stang ut. Enten ble renn avlyst, flyttet eller forkortet. I tillegg var begge syke under Vasaloppet og Anders stilte ikke til start.

Jørgen sikret seg sin 10. pallplassering i Marcialonga med 3.plass og Anders tok 3. plassen i Årefjellsrennet. Anders vant dessuten Beitostølen Skimaraton, Nyttårsrennet på Beito og Red Bull hytte til hytte sammen med Simen Østensen. Han vant dessuten nordens sørste rulleskirenn, Allianseloppet, i Trollhettan og rulleskirennet på Rudskogen

Gruppe tur:

Denne gruppa startet med rulleskitrening fra 15. august hver torsdag fram til 14. nov. 10 løpere var med en eller flere ganger. I sesongen har 18 løpere deltatt i ett eller flere renn, en halvering i forhold til fjoråret. Antall starter er også betydelig redusert til 30 denne sesongen. Flest deltakere i Vindfjelløpet med 7 deltakere. Løperne har vært med på 15 forskjellige renn.

På klubbkvelden 29. april ble Anders og Jørgen utnevnt til æresmedlemmer.

Osebergs pris gikk til Eirik Mysen, og Olympiasport prisene gikk til Aksel Rosenvinge og Benjamin Schøn.

Hans Randby koordinerer trenerarbeidet og det har vel aldri vært med så mange ivrige foreldre som tar treneroppdrag og ansvar. Det spirer og gror godt i klubben, det er god økonomi og et aktivt styre. Vi kan trygt gå nye sesonger i møte og håpe på gode snøvintre.

2014 - 2015

leder: Terje Pedersen

Sesongen startet opp med terrengløp fra Sandeåsen med god oppslutning. Hele 160 løpere deltok en eller flere ganger denne høsten.Testløpet i Kirkeskogen ga tre nye aldersrekorder. Tuva Svindland i 8 års klassen. Tinus Bergh Pedersen i 11 års klassen og Gro Randby i 12 års klassen.Det deltok hele 92 løpere i testrennet.Oseberg arrangerte kretssamling for 10-11 åringer og i Moaløpet ble det mange sterke Osebergplasseringer. Tinus vant G11 år, Ole Tafjord vant G12 år. Markus Fet Støtvig ble nr. 2 i G13 år. Jon Rabe Osnes ble også nr. 2 i G14 år. Hannah Bjelland vant J15 år. Jørgen Aukland vant 30-30 års klassen. Trine Vedvik vant 30-39 års klassen og Anders var best av samtlige i lang løype på 15.32

Det ble arrangert samling på Gautefall med deltakelse i rullskirennet fra Drangedal til Gautefall.  Skisamling på Beitostølen og familiesamling på Liatoppen ble arrangert som vanlig med fyldig deltakelse. Oseberg arrangerte Gøy på ski sammen med Stokke.

Dette året har følgende fungert som trenere:

8 - 11 år:

Erik Sørensen, Heidi Andrup-Næss, Jon Camillo Wille, Solveig Groenhof, Elisabeth Aune og Sigurd Jon Foyn.

De yngste trente i en gruppe og de litt eldre i en annen gruppe.8 - 10 år: 27 løpere i denne aldersgruppa deltok i 94 renn. Ivrigst har Anette Haukvik vært med 12 renn. 11-12 åringene startet allerede etter skolestart med rulleskitrening og løping. 23 løpere i 11-12 års klassen gikk tilsammen 147 renn. Ivrigst var Eskil Roland Sørensen og Tinus Bergh Pedersen med 21 renn. Tinus utmerket seg med mange gode resultater, deriblant 4 førsteplasser.

12 - 17 år:

Trenere for denne gruppa: 12-14 år: Hans Randby og Erik Rosenvinge med Tom Kristian Berg og Stein Bjelland som hjelpetrenere.

Trenere for 14-17år: Lars Elverum med Paul Halland Svendsen, Jørn Osnes og Tom Kristian Berg som hjelpetrenere.Knut skrev tr.program for 15 åringene som også ble fulgt av de litt eldre løperne.

Denne gruppa hadde treninger mandag, tirsdag og torsdag.

32 løpere i 12 - 16 år har gått tilsammen 250 renn. Gruppen har fått ti førsteplasser, 20 andreplasser og 20 tredjeplasser. Osebergs sterkeste plassering i Ungdommens Holmenkollrenn ble levert av Gro Randby med 7.plass i J13 klassisk.Ole Tafjord Suhrke tok 24. plass og Jesper Johansen Kompalla 40.plass i klassisk og 41. plass i fri teknikk. I ungdomsbirken tok Tinus Bergh Pedersen 19. plass, Jon Rabe Osnes 27.plass og Simen Bergh Pedersen 35.plass. I Hovedlandsrennet i Stokke tok Jon 47, 55 og 63. plass og Simen 40, 46 og 63. plass.

I TV cup ble Jesper Johansen Kompalla nr. 7 i G13, Markus Fet Støtvig nr. 6 i G14 og Jon Rabe Osnes nr. 2 i G15

jr. løpere:

Benjamin Schøn viste uhyre lovende form fram mot samling på Mallorca på høsten. Etter det har han vært syk og han mistet hele sesongen. Aksel Rosenvinge ble tatt ut på jr. landslaget og kan se tilbake på en rekke sterke plasseringer denne sesongen både i cup. renn og NM. Hans 2. plass i sprint NM og stafettetappen i sen. klassen var utrolig bra. Han ble dessuten nr. 11 på 20km fri i jr. NM.TV sendte direkte fra sen.stafetten og Aksel fikk virkelig vist seg fram. I den avsluttende finalen for jr. løpere ble han nr. 3 på duathlon øvelsen.

sen.løpere:

6 seniorløpere har gått skirenn for Oseberg denne sesongen. Kristian Ankersen, Didrik Fjeld Elset, Simen Lanes og Eirik Mysen har gått sprint og distanserenn men Anders og Jørgen Aukland hovedsakelig har deltatt i langløp. Simen har vært tilknyttet Team JobZone, Eirik Team Veidekke Oslofjord og Anders og Jørgen Team Santander.

Eirik ble nr. 20 både i sprint NM på Røros og 10km i Harstad. På 30km i desember på Lillehammer ble han nr. 13 i Skandinavisk Cup og nr. 9 i Norgescup. Simen ble nr. 13 i Beitosprinten og nr. 25 i NM sprint på Røros. Didrik viste også framgang i vinter og har vist gode sprintegenskaper i TV sendte rulleskirenn. Stafettlaget til Oseberg med Eirki, Aksel og Simen ble nr. 21.

I løpet av forsommeren ble Aksel tatt ut på Team Veidekke Oslofjord sammen med Eirik.

Anders startet lovende med 7. plass i Beitosprinten. Han vant det første løpet i Ski Classic i La Skambeda og ble nr, 2 i Marcialonga og i Vasaloppet. Totalt ble det 2. plass sammenlagt i Ski Classic.I mai var han uheldig og fikk brudd i ankel og røk leddbåndet. Jørgen hadde en sesong uten pallplasseringer.

Hans Randby har vært sportslig leder og sørget for gode treningsgrupper og et godt treningstilbud til alle.

Økonomien i Skilaget er tilfredstillende, og det jobbes godt for å få inn nye sponsorer. Skilaget mottar støtte fra Tønsberg kommune, Skiforbundet, Lykkebingo og andre stipender/legater.

Nå venter en ny treningsperiode og en ny skisesong med mange lovende løpere i de yngre klassene. Vi har en sterk sen.klasse, en svært tynn jr. gruppe men en sterk gruppe som vil satse på årets hovedlandsrenn i Fauske.

Med et nytt entusiastisk styre på plass, god økonomi og mange ivrige foreldre kan vi gå en ny sesong optimistisk i møte.

 

 2015 - 2016


leder: Tom Kristian Berg

Som tidligere år ble det arrangert terrengløp på Sandeåsen skole med stor deltakelse, og testløpet i Kirkeskogen ga nye aldersrekorder i både gutter 9 år og jenter 9 år ved Kasper Støtvig og Tuva Svindland., Gro Randby satte rekord i klasse jenter 13 år. .Det var med 63 løpere i testløpet mot 92 i fjord og 129 løpere løp en eller flere ganger terengløpet mot 160 i fjor. Dårlig vær må nok ta noe av skylden for et litt lavere oppmøte.Mange løperne deltok på sommerskiskole, og i Moaløpet ble det klasseseire til Ole Tajord Suhrke og Markus Fet Støtvig.

Styret har avholdt 7 styremøter hvor de største sakene styret har jobbet med er kretssamling for 11-12 åringer på Sandeåsen, dugnad i forbindelse med BYTRI, etablering av egen jentegruppe, Osebergrennet i januar , et klassisk renn med individuell start. Skilaget har arrangert tre samlinger denne sesongen. Høstsamling på Gautefall med deltakelse i rulleskirenn, skisamlingpå Beitostølen og familiesamling på Liatoppen.Retningslinjene blir revidert hvert år, og det har vært aktiv søkning etter flere sponsorer og andre finansieringsilder som legater og stiftelser.Etter BASA brannen der Oseberg hadde sitt lager, er det gjort nyinvesteringer av materiell og etablert et nytt lager. Gjensidige og Sparebank 1 har bidratt med betydelig beløp.  Styret har dessuten startet forhandlinger med Stokke IL om å komme med på eiersiden i Storås. Årsmøtet ga sin tilslutning til fortsatt forhandlinger. For fjerde året på rad ble Telenorkarusellen "Gøy på ski" arrangert sammen med Stokke der overskuddet ble delt likt mellom klubbene. Våre sen. løpere har bidratt aktivt mot de yngre løperne i forbindelse med rulleskitrening og styrketrening.På klubbkvelden etter sesongen fikk Gro Njøstad Randby og Jon Rabe Osnes Olympiasport stipendet.

Trenere for 2006 - 2008 gruppa har vært Egil og Ellen Svindland og Jens Kristoffer Hertel.

Denne yngste gruppa har denne sesongen hatt god rekruttering og lite frafall. Det har vært en stior gruppe med over 30 barn på hver eneste trening.Over 30 løpere har deltatt i renn og 15 stykker har gått 5 renn eller mere. Treningene har vært på tirsdager, og de eldste har dessuten deltatt på mange tirsdagstreninger.Sesongen ble avsluttet med mesternes mester øvelser, pølser, saft og kake.

 

 

Trenere for 2005 - 2006 gruppa har vært Jon Camillo Wille og Sigurd Jon Foyn.

Gruppa har gjennomført to treninger i uka fra skolestart til sesongslutt. Det har deltatt ca. 15-16 barn ppå hver trening. Denne sesongen har det vært stor økning i antall barn som har deltatt i renn. Gruppa har gjennomført en hyggesamling i juleferien og en avslutning etter sesongen.

 

Trenere for 2003 - 2004 gruppa har vært Erik Sørensen og Marta S. Grytnes.

Utøvere fra denne gruppa deltok på Bø sommerfestival og hele 20 løpere deltok på terrengløpa. Det var mange av løperne som deltok både på samling på Gautefall og kretssamlingen på Sandeåsen.Det var 3 deltakere med i Ung. Holmenkollrenn. Totalt har 19 stykker deltatt i renn denne sesongen og de ivrigste har gått 15 - 20 renn. Gruppa har også satset på sosiale sammenkomster og fortsetter med rulleskitrening en gang i uka fram til sommerferien.

 

Trenere for 2001 - 2002(3) har vært Hans Randby og ung.trener Kasper Maagerø Svendsen.


Renndeltakelsen for løperne i gruppa har vært noe lavere denne sesongen enn tidligere mye på grunn av sykdom. 12 løpere i gruppa har gått 83 renn, hvorav 9 seire, tre 2. plasser og to 3. plasser. Det er Tinus Bergh Pedersen, Gro Njøstad Randby og Markus Fet Støtvig som har stått for seierne. I årets TV cup ble Tinus nr. 2. I Ung. Holmenkollrenn tok Gro en flott 6. plass i klassisk og 15. plass i skøyting. I Hovedlandsrennet i Fauske deltok Markus Fet Støtvik og gikk inn til en sterk 39. plass i 5km. klassisk. Oppmenn for gruppa har vært Stein Bjelland og Eiler Støtvig.

 

1998 - 2000 gruppa har hatt Lars Elverum som teknikktrener og Knut Aukland som tilrettelegger med tr.program.


Det har vært stor rennaktivitet i denne sesongen. 7 løpere har gått tilsammen 84 renn. Av større renn har flere i gruppa deltatt i NM.jr., HL, Oslo Skifestival, Ungd.Birken og Birken. Jon Rabe Osnes har gått 20 renn med 11 pallplasseringer. Han vant KM langdistanse på Høydalsmo, ble nr. 2 i Nordea TV cup ble nr. 8 i HL i Fauske og var med på det seirende stafettlaget til VT under HL. Simen Bergh Pedersen har gått 21 renn og kan vise til flere gode resultater med bl.a. 22. plass å sprinten under HL. i Fauske og 24. plass i U.Birken. Han deltok også i selve Birkebeinerrennet. Elias Tangen ble nr. 21 i U. Birken , tok 1.plass i Vindfjellløpet og ble nr. 5 i Runar TV cup. Jakob Klavenes Berg har gått 14 renn denne sesongen..Mads Hagen og Håkon Trolldalen Jensen har gått 6 og 7 renn og deltok i jr. NM på Vang i klassisk og fri.Tobias Tafjord Suhrke har gått vanlige renn , men han har satset mest på skiskyting denne vinteren. 5 av løperne har ført OLT tr.dagbok på nett denne sesongen, og det er bl.a. gjennomført en rekke løps- og rulleskitester.

Sen. løperne :

6 sen. løpere har gått renn denne vinteren. Kristian Ankersen, Didrik Fjeld Elset, Simen Lanes og Eirik Mysen har hovedsakelig gått sprint- og distanserenn, mens Anders og Jørgen Aukland har gått langløp.Simen har vært tilknyttet Team Jobzone, Aksel og Eirik,  Team veidekke Oslofjord, og Anders og Jørgen Team Santander .Aksel har ikke gått renn denne vinteren pga. kyssesyke.

Resultatmessig har det variert for seniorene. Eirik har hatt en god sesong og fortsatt framgangen fra forrige vinter. Hans beste resultat er nr. 10 i NM 30km skibytte , nr. 9 i 15km klassisk i sesongåpningen å Beitostølen og nr. 4 i Skandinavisk Cup i Finland, 15 km klassisk.Eirik ble tatt ut til  gå 50km WC i Kollen , men sykdom satte en stopper for deltakelse. Sykdommen forhindret også et sannsynlig uttak til U23 -VM. Simen har også vært rammet av skader og sykdom. Hans beste resultat er 4.plass i klassisk sprint i Skan.Cup i Sverige og 10.plass i Scan Cup i Estland og 12.pl. NC på Lygna. Pga. skade og sykdom mistet han NM del 1 og 2 og Oseberg kunne ikke stille lag i NM stafetten i Tromsø eller i lagsprinten på Beitostølen.Didrik har vært på skistipend i USA og oppnådd flere gode resultater i renn der. Høydepunktet var 3.plass i det nasjonale mesterskapet og 4. plass i US Super Tours, begge i klassisk sprint. Kristian har vært plaget av sykdom gjennom sesongen. Han gikk gode rulleskirenn på høsten og ble nr. 10 i sprint fristil i VM i Italia.

Anders har gjort det best av langløperne med 3. plass i Jizerska Padesatka  Tsjekkia, 4. plass i La Diagonela , 5. plass i Marcialonga og 2. plass i Birken. I det 20mil lange Nordenskjoldloppet i Nord Sverige i april ble det en ny 2.plass.Jørgen trapper nå ned etter å ha fått med seg 34 pallplasseringer i langløp siden 2001 sesongen. Han vil fra nå av være med på å lede Team Santander videre.

 

Hans Randby har vært sportslig leder og sørget for gode treningsgrupper og et godt treningstilbud til alle.

Antall løpere i Skilaget er omtrent konstant. 87 løpere har gått 595 renn mot 88 løpere og 549 renn forrige sesong,

Økonomien i Skilaget er tilfredstillende og styret ønsker å satse enda mere på å legge til rette for kvalifiserte og gode trenere.Vi har sen.løpere som markerer seg i toppen, vi får flere løpere opp i jr. klassen og vi har mange ivrige løpere i de aldersbestemte klassene.Det ser med andre ord spennende og lovende ut for neste sesong. Nå venter en lang reningsperiode.

 

 

 2016 - 2017

leder: Tom-Kristian Berg.

Det var stor aktiviet blant skilagets medlemmer fra sesongslutt til skolestart med terrengløp i august. Ole, Tinus og Lars deltok på TV miljøsamling i Skien, og Gro tok en flott 3. plass i BDO mila terrengløp.

Sparebank 1 ga 30000.- til Oseberg for innkjøp av nytt tidtakersystem, og 31.5 og 14.6 ble det arrangert testrenn på rulleski. 6 løpere deltok i Pinåsløpet. Det ble 2. plass til Gro, Ole Tafjord og Markus Fet Støtvig i sine respektive klasser. Oseberg stilte med 5 løpere i Sommarland Skifestival og Eirik Mysen vant Kristinaløpet. 3 av våre jr. løpere var med Team Santander på en 10 mils rulleskitur i indre Vestfold med start og mål på Velotel.

Runar arrangerte jentesamling og 16. august var de klart for høstens første terrengløp på Sandeåsen skole. Hele 40 Osebergløpere deltok på samling på Gautefall og 8 løpere var med i Olav Skoglunds minneløp der Gro Randby, og Markus Mæland vant sine 14-15 års klasser.

13. sept. ble den første jentesamlingen arrangert med Ellen og Marta som initiativtakere.

Gro Randby vant sin klasse i Stavern Rulleskifestival der flere Osebergløpere deltok.

24.9 ble det arrangert dagsamling på rulleski der ca. 35 medlemmer deltok. Det var Eirik Mysen, Simen Lanes og Aksel Rosenvinge som var trenere.

Testløpet i Kirkeskogen ble avviklet 27. sept. med 55 deltakere. Det ble satt 3 nye aldersrekorder. I jentenes 10 års klasse med Tuva Svindland, i jentenes 14 års klasse med Gro Randby og i guttenes 15 års klasse med Cedrik Bakke Christoffersen. Cedrik har ikke gått langrenn for Oseberg i denne sesongen og kan neppe regnes som innehaver av aldersrekorden som er for Osebergs skiløpere.

2.okt. var det samling for guttene i 2003 og 2004 årgangen, og Oseberg arrangerte jentesamling for kretsen der Aksel Rosenvinge stilte som trener.

15. og 16. okt. ble den årlige samlingen for kretsens utøvere 2005 og 2006 arrangert på Sandeåsen skole. Det deltok hele 45 løpere fra 10 ulike klubber.

Runar og Andebu arrangerte samling for gutter født 2003 og 2004 og 40 Osebergløpere stilte til start i Moaløpet. Fra Oseberg fikk vi følgende klassevinnere: Isabel (J11år), Tinus ( G13år), Markus ( G14år), Simen ( G16år) og Pål (M40-49år)

1. des. ble det arrangert en ny jentesamling med hele 21 jenter i klatreveggen på Eik.

Familiesamlingen på ski ble dette året arrangert på Bardøla på Geilo med over 100 deltakere og Skisamlingen på Beitostølen ble som vanlig vellykket til tross for utfordrende værforhold.

Styrert har avoldt 7 styremøter og de viktigste sakene styret har jobbet med er bl.a.:

 • Osebergrennet ( KM helg) i febr. 2017 - KM sprintstafett fristil i samarbeid med Stokke.
 • Samlinger Gautefall, Geilo og Beitostølen
 • Telenorkarusellen ( Gøy på ski) med 5 renn og hele 355 påmeldte løperer er gjennomført sammen med Stokke i Storås.
 • Kretssamling for 11-12 åringer og mindre lokale samlinger
 • Dugnad ifm. BYTRI
 • Revisjon av Sklagets retningslinjer
 • Aktiv søkning etter sponsorer og finansieringskilder
 • Revisjon av samarbeidsavtale mellom Stokke og Oseberg vedr. bruk av Storås
 • Aktiv kommunikasjon via web og Facebook og oppfølging av webportal.
 • Ansettelse av trener og oppfølging av statistikk for renndeltakelse.

 Det har denne vinteren vært stabile og gode treningsforhold i Stokke, og ingen renn ble avlyst. Antall deltakere som har gått renn er på hele 91 med 775 starter. Dette er rekordhøyt nivå, og av de 91 løperne er det hele 26 jenter. Det har aldri vært så manger aktive jenter i Oseberg!

Økonomien i klubben er god. Det har vært jobbet godt på sponsorsiden, vi har fått inn bingopenger fra Kron og Mynt og en stor medlemsmasse gir gode midler til klubben gjennom medlemskontingenten. Økonomien er på et nivå som sikrer høy aktivitet også i de kommende år.

Treningsgruppe utøvere 2007 - 2009:Trenere: Eva-Linn Høyte og Henriette Matsen


Gruppa har hatt en treningsdag i uka med ca. 25 stykker på hver trening. Trenerne hadde ikke tidligere  erfaring med skitrening. Det har vært stort spenn i skiferdigheter. Det har vært meget god innsats og mange foreldre har hjulpet til. Av sosiale tiltak kan nevnes pølsefest med leker etter trening. Trenerne har satset på lekbetont trening. Ca 20 var med på familiesamlingen på Geilo.

Treningsgruppe utøvere 2005-2006: Trenere: Jens Hertel, Sigurd Jon Foyn, Jon Camillo Wille og Egil Svindland


Gruppa har estått av 1 jente og 11 gutter fra 2006 årgangen og 11 jenter og 4 gutter fra 2005 . Det har i gjennomsnitt vært 20  22 utøvere med på hver trening 2 ganger i uka av 1.5 timer.Mange av utøverne detok både på samling etter Moaløpet, på rulleskisamling Gautefall, familiesamling på Geilo og skisamling på Beitostølen. Barmarkstreningen startet opp etter testløpet på høsten med barmark/styrke en dag og rulleski den andre dagen.Fokus ar vært på variasjon og gruppa har vekslet på teknikktrening, fartslek, inervalltrening og stafetter.Det har vært en fott gjeng med godt samhold og spesielt mange jenter. Løperne har vært med på samling etter Moaløpet, weekend samling med Rosenvinge/Mysen, juleavslutning med pizza i Storås, 2 jentesamlinger og middag etter Oslo skifestival.Gruppa nevner ingen resultater fra renn i sin rapport.

Treningsgruppe utøvere 2003-2004: Trenere: Erik Sørensen og Marta Skjeldal Grytnes'


Denne gruppa har bestått av 1 jente og 3 gutter fra 2003 årgangn og 8 gutter fra 2004 årgangen. Det har i snitt  vært 9 løpere til stede på trening 2 ganger pr. uke.Det var 7 løpere med på Gautefallsamling, 12 på Beitostølen og 4 på familiesamling. I Ungdommens Holmenkollrenn deltok det hele 9 løpere fra gruppa.Det har vært en stabil og flott gjeng som denne vinteren har gått flere renn enn forrige vinter. Høydepunktene i sesongen var Ungdommens holmenkollrenn og Ungdomsbirken. Det var en felles samling rundt disse renna samt noen fellestreninger med de andre lagene i Vestfold.Gruppa nevner ingen resultater fra renn i sin rapport.

Treningsgruppe utøvere 2001-2002: Trenere: Hans Randby, Manuel Muller og Jacob Klavenes Berg


Gruppa har bestått av 4 gutter fra 2001 årgangen, 1 jente og 4 gutter fra 2002 årgangen. Det har i gjennomsnitt vært 6-7 løpere på hver trening 3 økter i uka. Løpere fra denne gruppa har deltatt på Sommerskiskole, Langesundsamling,Moasamling, Gautefall, Geilo og Beitostølen. Det har vært god deltakelse på renn og samlinger. 1 har vært skadet nesten hele sesongen, og flere har slitt med sykdom i lengre perioder.Det var 5 løpere med på Hovedlandsrennet og 3 måtte melde avbud pga. sykdom/skade.Gruppa har trent to ganger i uka i Storås og styrke på Husvik skole mandager med Jacob .I okt./nov. var løperne med på en privat samling i okt./nov. på hytta til Hans på Ustaoset. Av resultater kan nevnes: Markus Mæland nr. 3 i Konnerudrennet, Gro nr. 8 i Hovedlandsrennet sprint klassisk. I Ungdomsbirken ble Gro nr. 3 og Markus F.S. nr. 4 Gruppa ha stilt til start på renn 81 ganger, snitt 8.1 og 5 løpere har gått 10-16 renn hver.

TRENINGSGRUPPE jr. : Løperne har fordelt seg på ulike skoler bl.a. NTG Geilo, Wang, Re , Bø og Tønsberg gymnas. Tre løpere ( Simen, Elias og Håkon har fått tr.opplegg av Knut)


Vi har hatt følgende løpere i jr. gruppa denne sesongen: Elias Tangen( 12 renn), Jakob Klavenes Berg ( 1 renn), Jon Rabe Osnes ( 10 renn), Simen Bergh Pedersen ( 17 renn), Mads Hagen ( 1 renn), Tobias Tafjord Suhrke ( 4 renn), Håkon Trolldalen Jensen ( 10 renn) og Markus Maurtvedt Unneberg ( 3 renn).Det er Jon som i denne sesongen har prestert best. Han har plukket poeng i NC renn og ble dermed tatt ut til finalen for jr. løpere på Gålå ( blant de 50 beste i sin klasse) . Han endte totalt på 26. plass i sin klasse i jr. Cupen. En svært god prestasjon. Jon ble dessuten tatt ut til  gå NM stafett for sen. på Lygna sammen med Anders og Eirik. Laget endte på 22. plass. I tillegg til Jon må vi nevne Elias med 55. plass og Simen med 49. plass som sine beste NC resultater.Begge fullførte Birken i fin stil. Elias på 32. plass i sin klasse og Simen staket seg inn til 18. plass i den samme klassen.

Sen. løpere sesongen 2016-2017:


Vi har hatt følgende sen. løpere i Oseberg denne sesongen: Kristian Ankersen, Didrik Fjeld Elset, Simen Lanes,Eirik Mysen, Anders Aukland og Jørgen Aukland.Av disse er Eirik Mysen tilknyttet Team Veidekke Oslofjord og Anders og Jørgen Team Santander. Kristian meldte i begynnelsen av mars overgang tilbake til Runar IL.

Resultatmessig har det variert for sen.løperne. Eirik har totalt sett hatt en bra sesong og fortsatt framgangen fra i fjor. Hans beste resultat er nr. 6 på 15km klassisk i NM på Lygna, nr. 6 i samme distanse i NC på Sjusjøen og nr. 8 i Skandinavisk Cup i Latvia. Han ble også tatt ut til verdenscup i Kollen på 5 mil klassisk. Der lå han lenge godt an, men fikk det tungt på slutten og endte som nr. 37. Eirik kom også på poengplas i NM løpene på Gålå i NM del 2 Eirik endte totalt på 24. plass sammenlagt både i NC og i Skandinavisk Cup.

Kristian, Simen og Didrik har deltatt på flere renn og stort sett på sprintrenn de gangene de har deltatt. Simen ble nr. 21 på sprint klassisk i NC på Gålå og nr. 29 på sprint fristil i sesongåpningen på Beitostølen. Didrik deltok i Tour de China og tok bl.a. en 2. plass og en 12. plass i sprint fristil. I sprint fristil i NM  ble Didiik nr. 75 og Kristian nr. 94.

Oseberg gjorde en flott innsats i NM stafetten på Lygna og gikk seg opp fra startposisjon 50 til 22. plass i mål. Underveis lå laget på 3. plass. Anders gikk 1. etp. klassisk, Eirik 2. etp. klassisk og Jon Rabe Osnes 3. etp. fristil..

Det er kun Anders som har vært fast langløper i denne sesongen da Jørgen har gått over som leder i Team Santander. Han stilte til start i historiens første nattvasan og vant sammen med en kamerat. Løperne startet som par og det deltok 750 par. Starten gikk kl. 20 på kvelden, og løperne måtte selv sørge for service underveis.Tida ble god, faktisk bedre enn vinnertida i selve Vasaoppet. I år har Ski Classic bestått av 13 renn og Anders har deltatt i 9 renn. Han har vært hjelpeløper for andre å laget fram mot spurt og målgang i mange renn. Resultater : Kaiser Maximillian nr. 9, La Diagonela nr. 12, Marcialonga nr. 4, Jizerska nr. 5 Vasaloppet nr. 7, Birken nr. 5, Årefjellsloppet nr. 1, Reistadløpet nr. 2 og Yllas levi nr. 12  Han ble nr. 6 sammenlagt i Cupen og nr. 2 i den nordiske cupen. Team Santander vant en klar lagseier og fikk vinneren i herreklassen.

Nå venter en ny treningsperiode for alle Osebergs løpere. Utfordringen blir å ta vare på løperne og spesielt den store jentegruppa. Samtidig håper vi at nivået resultamessig kan heves noe i de aldersbestemte klassene.Ivrige løpere, foreldre og trenere og en god økonomi gir optimisme for året som kommer!

På klubbkvelden tirsdag 25. april ble Gro Randby og Markus Fet Størvig tildelt Olympiasports gavepremie etter årets sesong.

 

2017 - 2018

leder: Tom Kristian Berg   fra tirsdag 13. febr.: Christian Ekeberg

Denne sesongen kommer til å bli husket lenge på grunn av en fantastisk snøvinter med stabile vintertemperaturer og flotte, stabile  skiforhold.

Styret har avholdt 6 styremøter der de viktigste sakene har vært:

* Oppfølging av trenerrollen og en to-deling av rollen som sportslig leder ( Jens K. Hertel og Hans Randby)

* Osebergrennet, som denne sesongen ble avholdt 15. desember med ca. 250 løpere

* Ski-samlinger på Beitostølen og på Sjusjøen

* Telenorkarusellebn ( Gøy på ski.) Her har det deltatt over 500 barn.

* Kretssamling for 11-12 åringer og mindre lokale samlinger.'

* Gjennomføre dugnadsinnsats i forbindelse med "Ringshaugdysten" og bildekkdugnad på Toyota.

* Revidere Skilagets retningslinjer.

* Revidering av sportslige retningslinjer.

* Oppfølging av sponsorer og finansieringskilder.

* Revidering a samarbeidsavtalen med Stokke vedr. bruk av Storås.

* Innkjøp av nye klubbdrakter og jakker.

* Innkjøring av tidtakningssystem og opplæring av dette.

* Ansettelse av ekstern trener for sesongen.

* Egen tilhenger for Oseberg, sponset av EDH.

 

Det var mange Osebergløpere på startstreken på vårens BDO mila. Best av våre var Gro Randby med en flott 2. plass i dameklassen.

Flere av våre sen. løpere har bidratt med trening i løpet av sommeren. Eirik Mysen inviterte til trening allerede 6. juni, og Anders hadde med seg jr.løpere på styrketrening og langtur rulleski.Simen har også bidratt. Anders sørget for en flott 2. plass i Kanalrennet på rulleski der store deler av eliten deltok.

Som vanlig var det stor aktivitet og flott innsats i terrengløpene på Sandeåsen skole.

På testløpet i Kirkeskogen løp Aksel Rosenvinge og Ole Petter Fjeld svært fort og Tuva Svindland satte nok en gang aldersrekord. Denne gangen i 11 års klassen.

I Moa-løpet ble det seier til Eirik Mysen. Oseberg fikk også klasseseire i G11 år ved Ola Bratland og J 11 år ved Tuva Svindland. Markus Mæland vant G15 år. Det deltok ca. 50 løpere fra Oseberg.

24. sept. deltok det Osebergløpere i rulleskirenn på Heistadmoen ved Kongsberg.

10. okt. var det byttekveld  og 23. okt. ny jentesamling.

Våre jr. løpere deltok i rulleskisprint i det nye rulleskianlegget til Runar og vi fikk Fredrik Johnsrud som ny løper i jr. klassen etter overgang fra Stokke.

Familiesamlingen på Sjusjøen og samlingen på Beitostølen var meget vellykket. Det var første familiesamling på Rustad fjellstue på Sjusjøen etter mange år på Liatoppen og sist Geilo.

Allerede lørdag 16. desember var det klart for Osebergrennet i Storås med ca. 60 løpere fra Oseberg påmeldt. Vintersesongen var for alvor i gang.

Trening og renn har gått helt som planlagt på grunn av den flotte vinteren, og det var skitrening etter påske fram til 10. april.

Det har også vært tilbud om mandagstrening på Ringshaug U. skole.

Klubbmesterskapet tirsdag 13. mars hadde hele 83 påmeldte deltakere.

 

I år har vi hatt følgende treningsgrupper:

8 - 10 år ( 2008/2011)

Trenere: Jørgen Aukland (2008), Eva-Linn Høyte, Henriette Matsen, Anders Aas og Else-Beate Dish Olsrød ( 2009-2010)

Gruppa har trent en gang i uka, og 2008 har trent en til to ganger i uka.

I 8 års klassen er det 7 gutter og 1 jente som har gått renn denne sesongen. I 9 års klassen er det 3 gutter og 3 jenter, og i 10 års klassen er det 2 gutter og 3 jenter.

Det er ingen rangering i disse årsklassene. Både Niklas Berg Skiaker(10 år) og Linnea Johansen(9år) har gått 13 renn.

 11 - 12 år ( 2006 - 2007)

Trenere: Patrick Flaatten, Stefan Jeppsson og Jens K Hertel.

Gruppa har trent to ganger i uka.

I 11 års klasssen er det 7 gutter og 4 jenter som har deltatt i renn denne vinteren, og i 12 års klassen er det 10 gutter og 1 jente som har gått renn.

I 11 års klassen er det Herman Wille som har hevdet seg best med mange pallplasseringer og  Nora Westeng Jeppsson har gått hele 11 renn.

Tuva Svindland ( 12 år) har hele 7 pallplasser denne vinteren. Blant guttene i 12 års klassen har vi følgende løpere som har vært innom pallen en til flere ganger: Andreas Flaatten, Kasper Fet Støvig, Marius Dahl Innhaug, Ola Bratland og Patrick Johansen. Andreas Flaatten er bokført med 18 renn.

Den største bragden i vinter var stafettseieren i Oslo Skifestival.En super gjeng som må få god oppfølging framover!

 13 - 14 år ( 2004 - 2005)


Trenere: Jon Camillo Wille, Sigurd Jon Foyn og Marta S. Grytnes.

Gruppa har trent to ganger i uka på ski.

I 13 års klassen er det 5 gutter og 7 jenter som har gått skirenn denne vinteren, og i 14 års klassen er det 7 gutter og ingen jenter som har deltatt.

I 13 års klassen er det Nora Randby som har best plasseringer å vise til med 33. og 37. i Ungdommens Holmenkollrenn. Deretter følger Marie Sofie Ekeberg med 64. og 66. plass i Kollen.

Blant guttene i 13 års klassen er det Andreas Olafsen Foyn som har de beste resultatene med 44. og 30. plass i Ungdommerns Holmenkollrenn.

I 14 års klassen er flere med pallplasseringer i kretsrenn, men ingen som har hevdet seg høyt oppe i store renn som Ungdommens Holmenkollrenn. Flere av løperne har forbedret seg fra forrige vinter og det er det viktigste. Benjamin Riis Korsane har gått hele 21 renn.

 15 - 16 -17 år ( 2001 - 2003)


Trenere: Hans Randby og Manuel Muller . Andreas Mæland, Tom Kristian Bergh og Pål Suhrke har også bidratt.

Gruppa har hatt 3 fellestreninger og 3 egentreninger pr. uke.

I 15 års klassen har vi hatt 3 gutter som har deltatt i renn. I 16 års klassen 4 gutter og 1 jente, og i 17 års klassen 2 gutter.

I 15 års klassen vant Andreas Rivenes Andeburennet. Han har relativt få renn i sesongen og deltok ikke i Hovedlandsrennet.

I 16 års klassen er det Gro som kan vise til de beste resultatene. Uansett alder opp til sen.har hun denne sesongen vist best resultater med 3. plass på klassisk og 5. plass i fri sprint under Hovedlandsrfennet på Lygna. Hun deltok dessuten på VT lag som ble nr. 2. I tillegg var hun med på Ungdomsstafetten i Kollen der VT ble nr. 5. Gro har dessuten hatt en kjempesesong i skiskyting uten at vi her skal ramse opp resultater. I Gro har Oseberg en skiløper i norgestoppen på ski og som samtidig er på topp nasjonalt i skiskyting for Ivrig.

Markus Mæland(16år) har hatt flere gode plasseringer på slutten av sesongen og ble nr. 28 i Ungdomsbirken.

Markus Fet Støtvig( 17år) har fått sitt gjennombrudd nasjonalt i år med 4 plasseringer i NC renn for jr. M17 år blant de 30 beste. Dette ga 44. plass totalt i NorgesCup. Markus har vist at han henger godt med i lengre løp og fikk en flott plassering totalt  i Haukelirennet der han dessuten vant 17-18 års klassen.

Joakim Skadal(17 år) har dette året gått på Meråker skigymnas og deltar for Oseberg. 

 18 - 20 år ( 1998 - 2000)

oppmann jr. løpere: Eilert Støtvig


I M18 år har vi 4 løpere: Elias, Fredrik, Jon og Simen . Jon og Fredrik går på NTG Geilo og Elias og Simen går på Wang. Håkon Trolldalen Jensen (1998) gikk noen renn i starten på sesongen, men har siden gitt seg.

Fredrik kom til Oseberg fra Stokke med topp nasjonale resultater og 2. plass i fjorårets NC. Forventningene til årets sesong var store, men sykdom har satt Fredrik ut av spill. Vi håper han er tilbake for fullt neste sesong. Han gikk 2 cup renn og fikk poeng til 24. plass totalt i cupen. Jon har tatt poeng i 5 cuprenn og endte på 30. plass totalt. Det var noe dårligere enn fjorårets sesong.Elias har ikke tatt poeng  i cupen og venter på at det skal løsne skikkelig. Simen fikk med seg 1 poeng da han sikret seg 30. plassen i 10km fri på Beitostølen. Dermed ble han nr. 71 i cupen.  Forventningen om på ta poeng i flere cup renn lever fortsatt.

 Sen. løpere:

oppmann sen. løpere: Hans Terje Mysen

Følgender sen. løpere har gått renn for Oseberg denne sesongen:

Anders og Jørgen Aukland, Eirik Mysen, Aksel Rosenvinge, Simen Lanes og Didrik Fjeld Elset. Anders har gått langløp for Team Santander og Eirik Mysen har vært på Team Telemark.

Eirik startet rennsesongen bra med å bli nr. 5 på 15km fri i den svenske åpningen i Bruksvallarna. På Beitostølen 17. nov. ble han nr. 22 på 15km klassisk. Etter dette ble han syk og fikk med seg 24. plass på 30km klassisk i NC på Åsen 10. febr. I NM 2. del i Alta ble det 29. plass på 10km klassisk og 26. på 5 mila fri teknikk. En sykdomspreget sesong, men motivasjonen til å stå på fram mot neste sesong er på topp. Didrik er kjent for sine gode sprintegenskaper, men har vist gode langløpstakter både i Hemsedalsrennet og ikke minst  i Vasaloppet der han ble nr. 75.

Vår unge stafettlag i NM bestod av Aksel, Markus Fet Støtvig og Simen Bergh Pedersen. De ble nr. 68

Aksel gikk hardt ut i TV bildet på Beitostølen ved å fortelle at han satset på  være i norgestoppen i løpet av to sesonger. Aksel viste som jr. løpert at han var blant de beste, men denne sesongen har det ikke blitt noen topp 30 plasseringer i NC renn.

Anders har fått med seg 4 pallplasseringer i langløp. Det ble 3. plass i La Diagonela, Birkebeinerrennet, Reistadløpet og Yllis- Levi og han endte som nr. 4 totalt i langløpscupen. I tillegg gjorde han grovarbeidet for lagsuksess i Vasaloppet der seieren gikk til Andreas Nygård. Med ny sponsor satser laget  "Team Ragde eiendom" og Anders i nye 3 år.

I mai skal dessuten Anders og Jørgen være med i et team på fire som skal forsøke å sette rekord over Grønland.

På klubbklvelden tirsdag 8. mai ble det delt ut flotte vester i premie til 63 løpere som hadde gått 5 renn eller mere. Gro fikk Osebergsprisen for sine sterke resultater denne vinteren

På et trenermøte onsdag 2. mai ble det satt opp nye treningsgrupper med trenere og program fram til skolestart. Alt ligger nå til rette for kontinuitet i treningen fra sesongslutt tl sesongstart med oppfordring til alle om å være allsidige.

 

Med bakgrunn i en flott snøvinter, mange ivrige foreldre, trenere og løpere kan Oseberg se lyst på kommende sesonger.

 

2018 - 2019

leder: Christian Ekeberg

Siden årsmøte 14. febr. 2018 er det avholdt 9 styremøter. De viktigste sakene styret har jobbet med er:

 • Retningslinjer for Skilaget ( større revisjon.)
 • Vedtekter for Skilaget ( større revisjon.)
 • Treningsplan for alle grupper fordelt på vår/sommer, høst og vinter. (nytt av året.)
 • Prioriterte renn.
 • Årshjul for aktiviteter i Skilaget.
 • Osebergrennet 16. desember , TV Cup 1 sesongen 2018/2019
 • Skisamlinger ( Beitostølen og familiesamling på Bardøla.)
 • Telenorkarusellen ( Gøy på ski.)
 • Kretssamling for 11-12 åinger og mindre lokale samlinger.
 • Dugnad "Kystleden."
 • Dugnad BDO mila.
 • Dugnad Toyota dekkskift.
 • Oppfølging og nye sponsorer og finansieringskilder.
 • Økonomikontroll og finansiering.
 • Samarbeidsavtale med Stokke vedr. bruk av Storås inkl. sommerbruk /(revisjon.)
 • Involvering i TVSK ( bedre enn tidligere, ytterligere involvering planlagt.
 • Innkjøp av nye klubbdrakter og jakker.
 • Ny stor investering i tidtakersystem fra Emit ( tillegg til eksisterende utstyr.) I stor grad finansiert av Sparebank 1.
 • Planlegging og gjennomføring av utenomsportslige arrangementer( klubbkvelder etc.)
 • Aktiv kommunikasjon via web og Facebook og oppfølging av webportal.
 • Legge til rette for gode treninger i dialog med sportslig leder og trenere.
 • Legge til rette for deltakelse i renn, godt miljøl og sportslige resultater.
 • Styret har forsøkt å leie inn trener til gruppe 15-16år uten p lykkes. Innleid trener med teknisk kompetanse er ønskelig så lenge klubben økonomisk kan bære kostnaden. Økonomien var bra denne sesongen. Tilgang på trener var vanskelig.

Allerede 1. mai stilte Oseberg med 8 lag i Slottsfjellstafetten og i BDO mila var det med nesten 50 osebergløpere, Rulleskitestene ble lagt til Storås med god deltakelse. På høsten ble det dessuten arrangert to rulleskirenn i Storås og på Runar. Eirik Mysen viste gode løpstakter med  ny pers på 3000m med 8.25.10 og han vant dessuten Kristianløpet der Markus Mæland og Tuva ble nr. 2 i sine klasser. Jr. løperne ble invitert med på trening ifm. Team Ragdes samling i Tønsberg. I Olaf Skoglunds minneløp på rulleski ble Eirik Mysen nr. 2 på 30km og Gro tok 2. plassen i sin klasse. Eirik Mysen hevdet seg godt i Toppidrettsveka. 30 Osebergjenter hadde jentesamling i slutten av august.

KM på rulleski ble arrangert på Bibo der Markus M. vant M17 , Markus F.S. nr. 2 i M18 år og Håkon Milliam Ustad nr. 3 i G14 år.

Kasper F.S. gjorde seg bemerket med 3. plass i 12-13 års klassen i løpet Oslos Bratteste.

64 løpere deltok i testløpet i Kirkeskogen der Kasper Fet Støtvik satte aldersrekord i G12 år og Hannah Aukland i damer sen.

På skisamlingen på Beitostølen var det med ca. 60 løpere og på familiesamlingen på Geilo over 100.

I Osebergs eget renn deltok det over 60 løpere fra klubben og rekrutteringstiltaket Gøy på ski i Storås samlet ca. 350 løpere til hvert renn.

78 løpere deltok i Osebergs klubbmesterskap i Storås.

Klubbkveld med sesongavslutning ble arrangert på Sandeåsen skole tirsdag 9. april. Følgende løpere ble tildelt pris etter årets sesong:

Kasper Fet Støtvig , Gro Njølstad Randby og Markus Fet Støtvig

Oseberg har hatt med 87 løpere i renn og de har totalt gått  815 renn.

 

Treningsgrupper sesongen 2018 - 2019:

trenere 8 - 10 år  Anders Aas, Else Beate Disch Olsrød og Emilie Aas

Gruppa har hatt med noen 7 åringer og Emilie har spesielt tatt seg av de yngste i gruppa.Hele 28 løpere i denne treningsgruppa har deltatt i skirenn denne vinteren. Det har vært en stor gruppe med utfordringer om å legge til rette for trening på ulike ferdighetsnivåer. Trenerne har fått mye skryt og stor renndeltakelse er spesielt positivt.

trenere 11 - 12 år: Jørgen, Patrick Flaatten og Stefan Jeppsson

En gruppe med sprik i ferdigheter, god blanding av gutter og jenter, mange gode resultater og nye løpere kom med i gruppa i løpet av vinteren. 20 løpere har deltatt i renn, der de ivrigste har mellom 13 og 15 renn.

trenere 13 - 14 år: Jens Hertel, Sigurd Jon og Jon Camillo Wille

Gruppa har bestått av en sterk guttegruppe 13 og 14 år og en sterk jentegruppe 14 år. Tuva har vært eneste 13 åring i gruppa. Totalt har 22 løpere gått renn. De ivrigste løperne har gått mellom 15 og 20 renn og i gruppa er det Kasper Fet Støtvig som kan vise til de beste resultatene denne vinteren. Blant jentene er det gledelig mange gode plasseringer. Det vil bli jobbet spesielt med denne gruppa videre mot neste sesong i håp om å beholde så mange som mulig lengst mulig og samtidig heve nivået til hver enkelt.

trenere 15-16 år: Marta Skjeldal Grytnes

Gruppa har bestått av en fin, sammensveiset guttegjeng på 6 stykker og en 16 åring som har gått ett renn. De ivrigste i gruppa har gått 14-15 renn denne vinteren. Det er en ivrig gjeng som vil fortsette. De har mer på gå på og det skal bli spennende å se utviklingen videre mot neste vinter. Det har vært jobbet med å få inn flere trenere uten hell, og klubben er oppmerksomme på at vi må ta godt vare på denne gruppa.

jr. og sen.:

Vi har hatt Gro i K17 som har prestert bedre enn noen jente i Oseberg noen gang. Hun har vært på pallen i NC renn og ble bl.a. nr. 2 i NC avslutningsrennet 10km klassisk på Lygna. Gro har gått 6 renn. Hun satser på skiskyting, ble norsk mester og vant NC. Gro går på Geilo. Vi håper Gro får tid til å delta i langrenn for klubben kommende vinter også.

Vi har hatt fire gutter i M17 der Markus Mæland har prestert best og har gått hele 16 renn denne sesongen.

I M18 har vi to gutter, Joakim Skadal som går på Meråker og Markus Fer Støtvig på Wang. Markud har 19 renn denne sesongen og  ble nr. 27 i NC.totalt for 18 åringer. (44 i fjor)Hans beste resultat er en 8. plass i NC renn på Åsen.  Dermed ble Markus beste jr. løper i Oseberg denne vinteren.

I M19 har Oseberg hatt 4 løpere som alle går på toppidrettsgymnas. Jon på Geilo, Elias, Simen og Fredrik på Wang. Både Jon og Fredrik har plasseringer blant de 30 beste i Cup renn denne vinteren.Ingen av løperne kom til NC finalen ( blant de 50 beste) på Lygna.

Menn sen.:

Denne vinteren har Oseberg hatt med 3 løpere der Eirik Mysen har som beste resultater : 16 plass i NM 15 km. klassisk, nr. 10 klassisk sprint Østersund og nr. 9 på 10km. fri i NC Hommelvik. Eirik har deltatt på Team Telemark denne vinteren. Han har forbedret seg kraftig etter fjorårets problemer, men har et stykke tilbake til formen for 2 år tilbake.

Anders har gått langløp for Taem Ragde, og har så langt 9.plass i Kaiser Maximillian, 7.plass i La Diagonela, 5 plass i Marcialonga og 7.plass i Vasaloppet. Han vant Montebellorennet.

Dessuten har Jørgen deltatt i et par lokale renn og deltatt i Vasastafetten 1. etp.

Oseberg har også hatt med løpere i ulike "turrenn" der Jon Camillo Wille har prestert gått både i Vasaloppet og i Birken. Gledelig at også Håkon Trolldalen Jensen som 1. års senior kom seg fint gjennom Vasaloppet.

 

2019 - 2020

leder: Christian Ekeberg

Siden årsmøte 12. mars 2019 er det avholdt 8 styremøter.De vikigste sakene styret har jobbet med er:

 • Treningsplan for alle grupper fordelt på vår/sommer, høst og vinter ( nytt av året)
 • Prioriterte renn.
 • Årshjul for aktiviteter i skilaget.
 • Osebergrennet 15. desember, TV cup1 sesongen 2019-2020
 • Avtale med NC jr. med Stokke jan. 2021. ( Ikke formelt tildelt per 24.mars)
 • Skisamlinger Beitostølen og Bardøla.
 • Telenorkarusellen "Gøy på ski."
 • Kretssamling for 11-12 åringer og mindre lokale samlinger.
 • Dugnad "Kystleden."
 • Dugnad BDO mila.
 • Oppfølging og nye sponsorer og finansieringskilder.
 • Økonomikontroll og finansiering.
 • Samarbeuidsavtale med Stokke vedr. bruk av Storås inkl. sommerbruk.
 • Involvering i TVSK ( bedre enn tidligere, ytterligere involvering planlagt.)
 • Innkjøp av nye klubbdrakter og jakker.
 • Ny stor investering i tidtakersystem fra Emit ( tillegg til eksisterende utstyr). I stor grad finansiert av Sparebank 1.
 • Stipend fra Sparebankstiftelsen.
 • Planlegging og gjennomføring av utenomsportslige arrangementer ( klubbkvelder etc.)
 • Retningslinjer for skilaget.
 • Vedtekter for skilaget.
 • Aktiv kommunikasjon via web og Facebook og oppfølging av webportal.
 • Legge til rette for gode treninger i dialog med sportslig ledere og trenere.
 • Legge til rette for deltakelse i renn, godt miljø og sportslige resultater.

Allerede 14. mai inviterte Oseberg til temekveld på Wang med Fredrik om foredragsholder. Over 50 trenere og foreldre deltok.Oseberg stilte hele 7 lag med 5 løpere på hvert lag i Slottsfjellstafetten 1. mai.I Kanalrennet i Telemark ble det seier på 25 km til Gro i sin klasse og Anders ble nr. 4 i eliteklassen 50km.

Oseberg stilte med hele 25 tidligere eller nåværender skiløpere i Kristinaløpet der Eirik Mysen vant 10km  og ble nr. 2 på 5km. Anders hadde teknikktrening på rulleski med trenere og foreldre i Storås og 55 osebergløpoere deltok i BDO mila etterfulgt av jentesamling.Kasper viser god løpsform ved å vinne KM i terrengløp, BDO mila og 1500m på 4.38.37 i sin 13 års klasse i Tyrvinglekene.

Vi hadde 4 løpere som deltok på miljøsamling i Skien og på testløpet på rulleski i Storås 6.6 stilte det opp 28 løpere.

I den TV sendte Blinkfestivalen deltok Anders på 60km langløp og ble nr. 5 Eirik Mysen løp 10000m på Bislett på 30.14.11 og forbedret tida  i NM til 30.12.93 med 7. plass. Gro vant sprinten på sommerskiskolen på Geilo og på Gautefall ble det klasseseire til Maria (J13år), Kasper (G14 år) og Gro (17-18 år) Samlinga på Gautefall ble meget vellykket med trening og rulleskirenn.

22 osebergløpere deltok i KM rulleski i Storås der Tuva (j14år) sikret eneste gull til Oseberg. Den 12.9 holdt Oseberg eget testrenn i Storås. Vi hadde med løpere i Ivrigs rulleskirenn på Bibomyra og det ble arrangert ny jentesamling ifm. terrengløpet på Sandeåsen.

Eirik Mysen holdt teknikkkurs  i Storås for de eldste løperne og 8.okt var det klart for testløp i Kirkeskogen der det deltok 63 løpere. Denne gangen var det med flere jenter enn gutter. Kasper satte ny aldersrekord i gyttenes 13 års klasse.

19. okt. var det Moaløp med over 40 osebergløpere på startstreken. Vi fikk følgende klasseseire:Anna (J11år), Mia Sofie (J12 år), Tuva (J13år), Nora (J14år), Kasper (G13år) og Max (G14 år)

Skisamlinga på Beito ble arrangert allerede 7.-10. nov og på familiesamlinga på Geilo 21. - 24. nov. deltok det over 100. På lørdagskvelden holdt Knut et innlegg om Osebergs 40 årige historie, og jubileumsheftet ble delt ut. Så var skisesongen i gang.

Treningsgruppe  8 - 10 år: trenere: Jørgen, Else Beate og Ole

I denne gruppa har det vært ca. 20 løpere med på trening og 29 av disse har gått renn.Det har vært stor utviklng i løpet av sesongen, spesielt i friteknikk.Oppmøte til renn har vært god, og det deltok mange lag i Oslo Skifestival.10 åringene hadde også en egen guttekveld.

Treningsgruppe 11 - 12 år: trenere: Anders, Jørgen, Patrick og Rune

Gruppa har hatt 2 til 3 treninger i uka og det har i gj.snitt vært med 9 stykker og 13 løpere har gått renn. De løperne som har gått flest renn er de som har hatt mest framgang og utvikling. Linnea gikk hele 24 renn og Brede 15 renn i løpet av sesongen. De løperne som var flest ganger på pallen var: Astrid, Linnea, Anna, Niklas og Sondre.Løperne har vært med på både gutte- og jentesamling i tillegg til egen sosial aktivitet i Teieskogen.

Treningsgruppe 13 - 14 år: trenere: Espen, Jens og Stefan.

Det har vært gjennomsnitt 10-12 løpere på treningene, og 19 har gått renn.Av disse ble det flest pallplasseringer på Maria, Tuva, Kasper, Marius og Herman. Tuva og Kasper er de to løperne i gruppa som har prestert best gjennom sesongen. Flere av løperne har mellom 15 og 20 renn. Tuva trente mest med de eldre jentene.Flere av løperne i gruppa er aktive i andre idretter i tillegg til ski.

Treningsgruppe 15 år og eldre. trenere: Marta, Sigurd Jon, Hans og Jon Camillo

Det var ca. 12 løpere med på treningene og 14 løpere har gått renn. Jentene har hatt egen helgsamling på Geilo og guttene har hatt en helg i Hemsedal utenom sklagets samlinger.Utviklingen har variert mye fra løper til løper, men gruppa som helhet sliter med  prestere i store renn som Hovedlandsrenn. Et par av løperne presterte meget godt.Det er meget positivt at de fleste løperne på gruppa fikk gått mange renn i løpet av seongen.

Gruppe jr.:

Løperne på denne gruppa har gått på Wang, Geilo og Meråker i tillegg til Fredrik Johnsrud som har gått siste året i jr. klassen.Følgende løpere har gått 1 eller flere renn: Gro, Markus M.,Ole Tafjord, Joakim. Markus F.S, Fredrik og Elias. Markus F.S og Fredrik var dessuten med på NM stafetten i sen. klassen på Konnerud sammen med Eirik Mysen.

Sen. løpere:

Eirik Mysen har gjennomført en meget vellykket sesong med gode plasseringer. Høydepunktene var 8. plass i NM på Konnerud og 8. og 9. plassen i Skandinavisk Cup på Nes og Vuokatti. I tillegg  ble det en 4. plass i NC og 13. plass i Scan Cup i sprint. Eirik vekslet som nr. 11 på 1. etp. i NM stafetten etter startposisjon 62. Laget endte på 38. plass.Eirik er med på Team Telemark.Jørgen har gått 2 renn. Han gikk Nyttårsrennet på Beitostølen og 1. etp. på Right to Play i Vasastafetten der lagt endte på 2. plass.

Anders er vår langløper. Hans beste plasseringer denne sesongen er 7. plass i Jizerska og 8. plass i Vasaloppet.

Jon Camillo har vært Osebergs turrennløper denne sesongen med best resultat både  Marcialonga og i Vasaloppet.

Når vi ikke tar med 7 åringer, har Oseberg denne sesongen hatt 84 løpere som totat har gått 772 renn. Tatt i betraktning at sesongen ble avsluttet 12. mars pga. koronavirus, er både antall løpere og antall renn meget stabilt i forhold til de siste to-tre årene.Vi har dessuten en økning av jenter fra 20 til 33 i løpet av de siste tre sesongene.

På slutten av sesongen ble det konkurranse mellom en del løpere i Oslo området om å gå lengst mulig på ski. Anders og Jørgen satte ny rekord 28.-29. mars med 516km sammen med Joar Thele i Team Ragde.

Sesongen vil i ettertid bli husket for en elendig vinter der det tross alt ble gjort i kjempejobb i Storås for å legge forholdene til rette for skitrening, og for avlysninger av all aktivitet etter 12.mars på grunn av koronavirus.

 

2020 - 2021

leder : Christian Ekeberg

Siden årsmøte 24. mars er det avholdt 9 styremøter og de viktigste sakene har vært:

 • Endret drift for å tilpasse til smitteværn.
 • Treningsplan for gruppene 8-10 år, 11-12 år, 13-14 år og 15 år og eldre.
 • Oppfølging av sponsorer og finansieringskilder.
 • Etablere reklamevegg i Storås.
 • Samarbeidsavtale om bruk av Storås nå også på sommerstid.
 • Osebergrennt 15. des. og TV Cup 1 i sesongen ble utsatt, flyttet og senere avlyst.
 • NC for jr. sammen med Stokke i januar ble planlagt men avlyst.
 • Skisamnling både på Beitostølen og Bardøla planlagt og avlyst.
 • Telenorkarusellen avlyst.
 • Kretssamlingen på Sandeåsen skole avlyst.
 • Dugnad "Kystleden" planlagt og avlyst.
 • Stipend fra Sparabankstiftelsen.
 • Skilagets retningslinjer justert.
 • Aktiv kommunikasjon via web og Facebook og oppfølging av webportal
 • Legge til rette for gode treninger.
 • Gjennomføring av klubbmesterskap og klubbrenn.
 • Gjennomføring av terrengløp og testløp både i Kirkeskogen og på rulleski

Treningsgruppene startet opp allerede 1. mai. Alle treningsgrupper har hett egne planer for trening både vår, høst og vinter, og fb. sidene har blitt flittig brukt til informasjon.Hele 35 løpere deltok i rulleskirenn 28. mai i Storås og 31 løpere den 11.juni. Det ble holdt 3000m testløp på Greveskogen 16. juni og utøvere 15+ fikk treningstilbud på Sprek. Eirik Mysen vant Totrenrullen på rulleski og vant senere et WC renn på rulleski i Estland. Jenter 15+ hadde sommersamling på Beitostølen 22.-25. juli. Terrengløpene startet opp på Sandeåsen 125. august.

15 Osebergløpere deltok i KM på rulleski arrangert av Runar. Tuva (15) sikret seg  gull.Det ble arrangert "hjemmesamling" i starten på sept. med baneløp på Greveskogen og rulleskiøkt dagen etter. Stokke og Oseberg arrangerte to rulleskirenn sammen. I det første rennet 8.9 deltok 40 løpere derav 20 fra Oseberg. I det andre rennet 16.9 deltok 45 løpere, derav 21 fra Oseberg. Arnt, Sunniva og Sander deltok på miljøsamling i Svarstad 12.9 Oseberg var medarrangør av Ragde Challenge, et rulleskirenn fra Bogstad til Tryvann den 24.9 . 20 Osebergløpere deltok i Bibo rulleskifestival  den 27.9

Testløpet i Kirkeskogen ble avviklet med 53 løpere. Det ble satt en ny aldersrekord. Den stod Mia Sofie Skarbøvik for. Oseberg arrangerte testrenn på rulleski i klassisk og fristil i oktober og 14. okt. ble det avholdt klubbkveld på Sandeåsen med utdeling av premier fra forrige sesong. Osebergprisen gikk denne gangen til Tuva og Kasper.

Moaløpet ble arrangert 17. okt. med hele 50 osebergløpere på startstreken. Det ble 6 klasseseire, derav 5 i jenteklassene. Mollie (J11år), Anna (J12år), Mia Sofie (J13år), Tuva ( J14år), Mia (J15år) og Andreas (G15år) vant sine klasser.

Birken Ungstipendet ble tildelt Noah Boge.

Nytt av året var Osebergbok i Åsane på Signalen, og de løperne som hadde flest turer gjennom barmarksesongen ble premiert.

I Storås ble det montert opp TV i "Osebergrommet" slik at vi denne vinteren har hatt muligheter til å se video av løpernes teknikk i forbindelse med trening.

Sen. løperne våre deltok i en del renn, men løpere i aldersbestemte klasser deltok kun i 3 renn denne vinteren.

Eirik Mysen har denne vinteren en rekke sterke resultater å vise til i NC renn. I tillegg til å hevde seg i distanserenn, har Eirik prestert meget godt i sprintrenn, spesielt i klassisk stil.4. plassen på 15km K i NC på Gålå var sesongens beste resultat. Fredrik Johnsrud har deltatt i de flerste sprintrenn i NC og plassert seg mellom 40 og 50 på resultatlistene.

Anders har deltatt i 6 langløp med 7. plassen i det 10 mils lange Årefjellsloppet som beste plassering. I det første rennet La Diagonela sikret han seg grønn trøye.

Anders satte også ny rekord ved å gå 70 mil sammenhengende den 10.-11. april på Mylla.

Vår langrennsløper Gro Randby ble denne tatt ut på U23 landslaget i skiskyting. Hun konkurrerer for Ivrig i skiskyting og avslutter videregående på NTG Geilo denne våren.

 

Treningsgruppe 8 - 10 år:

Trenere for gruppa: Ole, Marianne, Anette og Emilie

Gruppa samlet 15-20 løpere til trening på barmark og 10 - 15 løpere på snø.

Treningsgruppa 11 - 12 år:

Trenere for gruppa: Anders Aas, Else Beate, Lars og Jens

Gruppa har hatt 8 - 10 løpere

Treningsgruppe 13 - 14år:

Trenere for gruppa: Jørgen og Rune   

Gruppa har hatt 10-13 løpere på treningene.

Treningsagruppe gutter 15år+:

Trenere for gruppa: Jon Camillo og Patrick

Gruppa har ca. 10 løpere med på treningene.

Treningsgruppe jenter 15+:

Trenere for gruppa: Knut, Hans og Stefan

Gruppa har bestått av 6 løpere

 

2021 - 2022

leder: Christian Ekeberg

Siden årsmøte 20. april 2021 er det avholdt 10 styremøter. De viktigste sakene styret har jobbet med er:

 • Treningsplaner for alle gruppene fordelt på vår/sommer, høst og vinter.
 • Liste over prioriterte renn.
 • Årshjul for aktiviteter i skilaget.
 • Oppfølging og nye sponsorer og finansieringskilder.
 • Etablert Oseberg reklamevegg i Storås.
 • Økonomikontroll og finansiering.
 • Samarbeidsavtale med Stokke vedr. bruk av Storås.
 • Innkjøp av nye klubbdrakter og jakker.
 • Osebergrennet 19. des. TV Cup 1 som ble utsatt til 14. febr. 2022
 • Arrangerte Storås rulleskifestival i samarbeid med Stokke - et renn som inngikk i Oslofjordcup for. jr.
 • Skisamlinger gjennomført i to omganger på Beitostølen.
 • Telenorkarusellen sammen med Stokke. Redusert til 4 renn ppå grunn av smittesituasjonen tidlig i jan.
 • Dugnad "Kystleden" for Tønsberg Triatlonklubb.
 • Stipend fra Sparebankstiftelsen mottatt.
 • Planlegging og gjennomføring av klubbkvelder etc.
 • Retningslinjer for skilaget.
 • Vedtekter for skilaget.
 • Aktiv kommunikasjon via web og Facebook og oppfølging av webportal.
 • Legge til rette for gode trening i dialog med sportslig leder og trenere.
 • Legge til rette for deltakelse i renn, godt miljø og sportslige resultater.

Treningen startet opp 1. mai og nytt denne våren var felles oppmøte og samtrening for alle fra og med 13 år. 

27.5 og 10.6 ble det arrangert testrenn på rulleski i Storås i fri og i klassisk teknikk.22.6 ble det arrangert testløp på Greveskogen på 1500m og 3000m.

Flere av våre løpere deltok i rulleskirenn bl.a.i Toppidrettsveka. i Allianseløpet, i Runars rulleskirenn, Kanalrennet og i Oslofjordcup.

Terrengløpene startet opp 24. august Denne høsten var det nedgang i antall starter, men omtrent lik fordeling av gutter og jenter.

I KM rulleski 11.9 fikk Oseberg 11 medaljevinnere og 3 vinnere: Arnt (G14år), Herman (G15år) og Tuva (J16år)

På Gautefallsamlingen 17.-19.sept. deltok det ca. 30 .

Oseberg var medarrangør sammen med Ragde Charge i rulleskirennet "Tryvann opp" som ble sendt på TV.

I Testløpet i Kirkeskogen 28.9 ble det satt to nye aldersrekorder Mia Sofie (J14år) og Lars (G15år)

5. okt. ble det holdt klubbkveld på Sandeåsen med ca. 80 tilstede.

Samme dag var det på nytt testløp på Greveskogen 1500m og 3000m.

7.okt. var det testrenn på rulleski

I Moaløpet 23. okt. deltok 39 osebergløpere og det ble klasseseire til bl.a. : Olav (G11år), Mollie (J12år), Mia Sofie (J14år), Lars (G15år), Tuva (J15år) og Ole (jr.)

I Triatlonklubbens 7-fjellsløp 30.okt. deltok flere Osebergløpere med gode resultater.

2.nov. ble det arrangert byttekveld

Skisamlingene på Beitostølen ble avviklet under meget gode forhold 12.-14. nov. med 55 deltakere og familiesamlingen 25.-28. nov. med 70 deltakere.

2. des. var det smørekurs på Olympiasport med Stein Erik Olsen.

Osebergrommet i Storås har blitt pusset opp, det er satt inn nye møbler, hyller og bilder er hengt opp.

Klubbkvelden ved sesongslutt ble holdt på Sandeåsen tirsdag 5. april med utdeling av premier etter klubbmesterskap, flest turer i Åsane og etter 5 renn eller flere.Osebergprisen ngikk denne gangen til Latrs(G16år) og Tuva (J16år) for gode prestasjoner i årets Hovedlandsrenn.

Trenere denne sesongen har vært:

8 - 10 år: Ole Blytt med hjelp av Lars Furuseth, Emilie Aas og Marianne Aukland

11 - 12 år: Anders Aas med hjelp av Else Beathe Disch Olsrød 

13 - 14 år: Jørgen Aukland med hjelp av Rune Sandaker

15 -16 år +: Jon Camillo Wille med hjelp av Ståle Opstad.

Anette Haukvik og Andrine Bjervig var innleid trenerhjelp denne sesongen!

Skisesongen: 

I klassene 8 - 10 år har vi hatt med 9 løpere i renn.

I klasse 11 år har kan Lisa Oline Skarbøvik og Oda Aas vise til de beste resultatene.

I klasse 12 år har Oseberg en sterk og ivrig gruppe somn hevder seg med Olav Wille i spissen for guttene og Maria Fet Støtvig for jentene.

I 13 års klassen er det Astrid og Linnea som har de beste resultaten.

I 14 års klassen er det Arnt blant guttene og Anna blant jentene som har prestert best.

I 15 års klassen har Herman Wille best resultater.

I 16 års klassen har vi 3 solide gutter i Lars, Kasper og Patrick og Tuva blant jentene.

I jr. klassen er det skiskytterne Ole Tafjord som har prestert best sammen med Gro Randby. Gro kan vise til beste osebergprestasjon tom. jr. med 4. plass i sprint jr.NM. Markus Mæland har også hevdet seg godt.

I sen. klassen kan Eirik Mysen vise til en 2. og 5. plas i Scan Cup og 8. plass i NM 15km klassisk. Eirik ble dessuten nr. 16 i WC 5 mil i Kollen.

Anders Aukland kan vise til 5. plass i Tartu maraton og 9. plass i Vasaloppet som beste resultater denne vinteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved å tilknytte oss som din grasrotmottaker, vil vi få 5% av det du spiller for hos Norsk Tipping! Send SMS "Grasrotandelen 983605982" til 2020 eller registrer deg hos kommisjonæren. Les mer ...

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

Januar
MTOTFLS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345